Gå til hovedindhold

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 I/MED LOKALAFDELINGEN

 

  

Oversigt* over arrangementer 2014 i/med Lokalafdelingen

 

 

5.marts: af/med Odsherred’s Kvinde-Netværk, Hotel Højby Sø, kl. 19: Oplæg af informatør Susan Alring

Se mere på www.odsherredkvindenetvaerk.dk

 

12. marts: ’Inspiration til forandring i livet med sklerose,’ ved læge Charlotte Bech, kl. 19-21 i Asnæs Forsamlingshus

 

2. april: Medlemsmøde for nye medlemmer kl. 19-21.30, Scandic Hotel, Ringsted

6. april: Påskearrangement, Stejlhøjhus, Kalundborg, kl. 13-16 for hele familien                                       

 

Uge 14/15 - uge 25/26: Butiksindsamling i Holbæk, Kalundborg og Odsherred

 

10. april: Regionalt temamøde for unge (19-40 år), Scandic Hotel, Ringsted, kl. 19

 

22. april: Medlemsmøde om sklerose og kognitive problemer, kl. 18.30-21, Scandic Hotel, Ringsted

 

26. april: Sundhedsmesse i Kalundborg, v/ Scleroseforeningens informatør Preben Nielsen

 

26. maj: Ladywalk i 10 udvalgte byer – se mere, og tilmeld dig på: www.ladywalk.dk

 

28. maj: International MS-dag. Lokalafdelingen afholder event i Holbæk, Slotscentret, kl. 12-18.

 

28. maj: Jazzaften, Skibbrogade, Kalundborg

 

21. juni Sundhedsdag i Holbæk kl. 10-15 (Lokalafdelingen deltager ikke i 2014)

 

Oversigt* over arrangementer 2014 i/med Lokalafdelingen

 

21. juni: Bustur til Gerlev Legepark (med legeinstruktør) for store som små.

Sommer                                                  

 

8.-10. august (endelig dato ikke fastsat): Høstudflugt/Dragsholm Revy                                                                                          

 

9. oktober: Medlemsmøde for pårørende, Scandic Ringsted

 

10. oktober: Bowling, Holbæk

 

22. oktober: Medlemsmøde om Mindfulness, Scandic, Ringsted

 

23. oktober: Sundhedsdag i Odsherred (Lokalafdelingen deltager ikke i arrangementet i 2014)

 

 

 

 

  

 

 


Cafémøder I, II og III afholdes på endnu ikke fastsatte datoer i september, oktober og november og 

spredes i den geografisk ret store Lokalafdeling:

Cafémøde I: Foredrag, Tølløse: ’Forskernyt’ med læge på Rigshospitalet Melinda Magyari samt oplæg af sklerosesygeplejerske, neurologisk afdeling, om dennes funktion ift. sklerosepatienter.                                

Cafémøde II: Foredrag af psykolog om børn af forældre med sklerose - Kalundborg.

Cafémøde III: Foredrag om sund mad til mennesker med MS (Hørve?)

 

Ultimo november: Jule-arrangement