Gå til hovedindhold

Vi vil bidrage ikke bedrages.

Udtalelse fra landsformand Susanne Olsen og de 138 delegerede på Dansk Handicap Forbunds kongres.

Vi erkender, at kommunernes økonomi er presset, og at de er nødt til at prioritere knivskarpt.

Krisen rammer alle, men mennesker med handicap rammes dobbelt, når kommunerne ikke overholder lovgivningen. Og dermed på afgørende måder begrænser mulighederne for et liv som alle andre. Et menneske med handicap, der ikke får de rette hjælpemidler, den rette hjælp - altså den rette kompensation - kan ikke bidrage til samfundet, for eksempel ved at passe et arbejde, udfylde sin rolle som medborger, forældre eller frivillig.

Og vi har det ikke bare på fornemmelsen:

- Siden 2008 er antallet af klagesager til De Sociale Nævn fordoblet.

- De sociale nævn ændrer en tredjedel af klagerne, fordi kommunernes beslutning er i strid med lovgivningen og borgerens behov.

- 80 % af de sager, som Dansk Handicap Forbund involverer sig i, resulterer i en ændret afgørelse.

- En dugfrisk rundspørge blandt de delegerede på Dansk Handicap Forbunds kongres viser, at 69 % oplever flere klagesager blandt deres medlemmerne og 38 % angiver, at de kender eksempler på, at kommunerne ikke efterlever De Sociale Nævns afgørelser.

Derfor udtaler kongressen: Nu må det stoppe! Vi vil gerne bidrage, men vi vil ikke bedrages! Christiansborgs politikere må nu på banen for at fastholde de danske handicappolitiske principper. Og vigtigst af alt øjeblikkeligt sikre, at kommunerne overholder lovgivningen.