Gå til hovedindhold

Debatmøde om handicappolitik

Scleroseforenings Lokalafdeling Nordvestjylland

 

Indbyder dig og de lokale politikere til debatmøde om handicappolitik

 

onsdag den 28. august 2013 klokken 19.30 Brogårdsvej 4, Holstebro

 

 

Umiddelbart synes kommunevalget 2013 at ligge langt ude i fremtiden, men hvis vi som handicaporganisation skal gøre vores indflydelse gældende, er det tid at gøre sig nogle tanker om fremtiden, og om hvem vi gerne vil have til at træffe de politiske beslutninger i den kommende fireårige periode.

Bestyrelsen for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Holstebro, Lemvig og Struer vil gerne være med til at sikre de bedst mulige forhold for mennesker med handicap. Vi ved, at kommunernes økonomi er under pres, men vi tror på, at der fortsat er råd til de ydelser mennesker med handicap har krav på i henhold til gældende lovgivning og FN´s Handicapkonvention.

Der er imidlertid mange, der må kæmpe for deres rettigheder, og det er derfor vigtigt, at der vælges politikere til de kommende byråd, råd og nævn, der vil tænke lige vilkår, når der træffes beslutninger.

 

Bestyrelsen for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland har besluttet, at der skal afholdes et debatmøde om handicappolitikken i de tre kommuner, Lokalafdelingen dækker, før kommunevalget 2013.

 

Vi har derfor inviteret følgende politikere fra de 3 kommuner, som Scleroseforeningens Lokalafdeling Nordvestjylland dækker:

 

 

Borgmester H. C. Østerby (A), Holstebro

MF Ulla Tørnæs (V), Holstebro

Borgmester Niels Viggo Lynghøj (A), Struer

Byrådsmedlem Mads Jakobsen (V), Struer

Borgmeter Erik Flyvholm (V), Lemvig

Byrådsmedlem og medlem af Lemvig Handicapråd Lone Pilgaard Sørensen (A), Lemvig

 

 

 

Et debatmøde åbner mulighed for, at lokale politikere og borgmesterkandidater, Handicapråd, bestyrelserne for Danske Handicaporganisationer (DH) i de tre kommuner, og medlemmerne i de enkelte patientforeninger får mulighed for at udveksle synspunkter om handicappolitik, så der i fremtiden kan træffes de mest givtige beslutninger under hensyntagen til den økonomi, der er til rådighed.

 

Scleroseforeningens Lokalafdeling har en politisk koordinator i hver af de tre kommuner, og bestyrelsen håber meget, at alle medlemmer vil bakke op om de tre, som har sæde i Danske Handicaporganisationer og for den enes vedkommende også i Handicaprådet.

Kontakt dem vedrørende politiske spørgsmål, men vær også selv opmærksom på når du til sin tid skal afgive din stemme, hvilke politikere, der har handicappolitik på deres dagsorden. Og benyt i øvrigt enhver lejlighed til at præge de politikere, du får kontakt med, og husk: ”Handicappede og ældre udgør så stor en gruppe, at vi har mulighed for at gøre vores indflydelse gældende på den politiske sammensætning, når krydserne skal sættes”.

 

 

Politisk koordinator i Holstebro Kommune:

Preben Bjerring Jensen, medlem af DH Holstebro

E-mail: epbj@privat.dk Telefon: 9742 4372 Mobil: 2625 4372

 

Politisk koordinator I Lemvig Kommune:

Else Høj Jeppesen, medlem af DH Lemvig
E-mail: surkjaer@mail.tele.dk Telefon: 9786 3181 –  2299 3181

 

Politisk koordinator i Struer Kommune:

Olga Tækker, medlem af Struer Handicapråd og af DH Struer
E-mail: 
oht@altiboxmail.dk Telefon: 9746 4909