Gå til hovedindhold

Debatmøde 28-08-2013

TAK FOR EN SUPER AFTEN DEN 28. AUGUST 2013

 

(Af Anita Zacho Villadsen, formand i lokalafdelingen)

Debatmødet på VIA den 28. august 2013 var en stor succes og jeg vil gerne takke alle de medlemmer af den lokale scleroseforening, som var tilstede ved mødet, alle de som hjalp til med det praktiske i aftenens løb, alle pårørende som deltog, de fremmødte repræsentanter for de forskellige handicap foreninger, interesserede politikere fra de tre kommuner som var blandt mødedeltagerne, samt mine personlige venner og bekendte som har udvist interesse og bakket op omkring dette arrangement. Tak til jer alle - I var alle medvirkende til, at det blev en super fin aften med levende og nærværende lokal politisk debat.

Også en stor tak til de politikere som stillede sig til rådighed for vores debatmøde og gav os alle en forsmag på, hvad deres parti og de selv vil gøre for handicap politikken i de kommende 4 år. Jeg tror, at vi som var tilstede på VIA onsdag den 28. august fik et bredere og mere nuanceret syn på den politiske fremtid for de enkelte kommuner.

De politikere som deltog var:

Orla Østerby Lemvig
Lone Pilgaard Sørensen Lemvig
Anne Lise Holst Jensen Holstebro
Ulla Tørnæs Holstebro
Mads Jakobsen Struer
Grethe Hestbech Struer

Tak også til Chefredaktør Hans Krabbe for hans humor fyldte og professionelle ledelse af mødet, samt for de fine artikler i dagbladene både før og efter aftenens debatmøde.

Tak skal også lyde til  journalist Johanne Duelund Kramer og politisk  koordinator Bente Juul Röttig fra hovedafdelingen, som begge gjorde et stort stykke arbejde. Johanne Duelund Kramer’s artikler om aftenenes forløb kan læses på Scleroseforeningens hjemmeside og i oktober 2013 vil der komme artikler fra mødet og fra personlige interviews i foreningens blad MagaSinet. Bente Juul Röttig fortalte om, hvordan pårørende i mange tilfælde blev misbrugt som gratis hjælpere for deres handicappede æftefæller/samlevere og viste desuden et klip fra Folkemødet på Bornholm om samme emne, hvilket gav anledning til en meget stærk og følelsesladet debat i salen mellem politikerne og mødedeltagerne.

Tak for musikken til Jacob Nyborg - det var en dejlig og flot indledning til en spændende aften på VIA.

Desuden vil jeg gerne takke Knud Erik Aagaard som har været manden med ideen og hovedkraften bag dette arrangement. Jeg har lært rigtig meget siden den dag i januar 2013 hvor vi to startede samarbejdet omkring dette projekt og indtil i går, hvor det løb af stablen.
Mange gode kontakter har jeg fået gennem dig, kontakter som kan blive til stor gavn på lang sigt i mit arbejde som formand for afdelingen, hvor godt netværk kan have stor betydning.

Venlig Hilsen

Anita Zacho Villadsen