Gå til hovedindhold

ÅRSMØDE - 27. FEBRUAR 2013

Af Anita Zacho Villadsen, formand for Lokalafdelingen Nordvestjylland

Den 27. februar var der årsmøde i Scleroseforeningens Lokalafdeling Nordvestjylland. Mødet blev afholdt i Laden, Brogårdsvej 4, Holstebro.

Cirka 30 interesserede medlemmer mødte op til årsmødet og blev trakteret med lækker bøf med tilbehør fra Slagter Lange, samt kaffe/te med frugt, chokolade og kage til dessert.

En livlig snak bølgede hen over det forårs pyntede bord under spisningen, og alle nød den lækre mad. Cirka kl. 19.00 var vi klar til, at begynde selve årsmødet.

Michael Freund blev valgt som dirigent. Formanden Anita Zacho Villadsen aflagde beretning om nogle af de aktiviteter og arrangementer, der havde været i foreningen siden sidste årsmøde.           

  • Bestyrelsen inviterede mennesker med interesse for udviklingen af lokalafdelingen til en arbejdssøndag på Hunlum Kro en søndag sidst i september 2012. Der skulle gøres noget, for at den lokale afdeling kunne bevares og udvikle sig på en måde, som kunne tiltrække nuværende og nye medlemmer til at deltage i fx arrangementer.
  • Et nyhedsbrev skulle udsendes til alle intresserede medlemmer, og første nummer er klar til udsendelse 1. marts 2013.
  • Et sted hvor menneske rmed sclerose kunne møde hinanden på en uformel måde har set dagens lys. Hver den sidste torsdag i en måned holdes cafemøde på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Disse cafemøder er startet af Vibeke Follesen og Trine Flørnæs.
  • En hjemmeside med aktuelle nyheder, arrangmentskalender og sider med beretning om allerede afholdte arrangementer er blandt de ting, man kan finde på lokalafdelingens flotte nye hjemmeside.
  • En årskalender med flere oplysende arrangementer er planlagt for 2013, da vi havde fornemmelse for, at de var den slags arrangementer medlemmerne gerne ville have flere af. Kalenderen kan ses på lokalafdelingens hjemmeside.
  • Politk og kommunevalg 2013 skal vi som lokalafdeling have meget fokus på sammen med områdets andre handicaporganisationer bla. Det bliver vigtigt, hvor man sætter sit kryds til kommunalvalget, derfor har Scleroseforening Nordvestjylland taget initiativ til et debatmøde i Laden Holstebro den 28. august 2013. Hvordan bliver de knappe midler anvendt og har de lokale politikere interesse i handicappolitik, så de rent faktisk vil gøre noget for at forbedre livsvilkårerne for de handicappede medborgere, eller skal vi køres ud på et sidespor, bliver nogle af de emner, som vil blive bragt op til det planlagte debatmøde.

 

Majbrit Rydborg gennemgik de planlagte arrangementer for 2013, men der er plads til flere arrangementer, så forslag er velkomne.             

Valg til bestyrelsen foregik på en meget udramatisk og afdæmpet måde, så spændende kampvalg var ikke på dagsordenen. Bestyrelsen efter årsmødet er sammensat på følgende måde:

  • Formand Anita Zacho Villadsen (blev formelt valgt).
  • Kasserer blev Dennis Rydborg, som afløser Michael Kanstrup der ikke genopstillede.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer er forsat Bent Follesen, Preben Bjerring Jensen (blev formelt valgt) og Majbritt Rydborg

          Nyvalgt bestyrelsesmedlem er Ulrik Jensen. Der blev desuden valgt to nye suppleanter nemlig Torben D. Jørgensen og Lars Møller.

  • Revisor er fortsat Eli Hornstrup

 

Knud Erik Aagaard Kristensen orienterede om det kommende kommunevalg, og de tiltag foreningen har i den forbindelse, samt fortalte om de nyeste tiltag indenfor velfærdsteknologi og hjælpemidler til handicappede.

Årsmødet sluttede cirka kl. 21.00 efter lidt fri snak og en sidste kop kaffe.