Gå til hovedindhold

Årsmøde 2014 i Lokalafdelingen for Nordvestjylland

Årsmøde 2014 i Lokalafdelingen for Nordvestjylland

Af Knud Erik Aagaard Kristensen

Tirsdag den 25. februar var der årsmøde i Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nordvestjylland i Festhuset, Holstebro. 41 medlemmer deltog i årsmødet, selvom influenza og anden sygdom var årsag til 10 afbud, og det var en meget glad Anita Zacho, der, som Lokalafdelingens formand, bød velkommen.

Årsmødet startede klokken 17 med kaffe, småkager og sødt, og da Anita havde budt velkommen, blev Scleroseforeningens organisationskonsulent, Michael Freund, traditionen tro, valgt som dirigent, og han styrede herefter slaget gang med sikker hånd.

Herefter aflagde Anita beretning for det forgangne år, og den blev enstemmigt godkendt. Det samme gjorde årsregnskab og balance, der blev fremlagt af Lokalafdelings kasserer Dennis Rydborg. Her kan det bemærkes, at egenkapitalen kun blev reduceret med ca. 5.600 kroner i 2013, selvom der blev afholdt flere udgiftskrævende arrangementer. Det hænger sammen med formandens indsats med ansøgning om § 18 midler, et ekstra tilskud fra Scleroseforeningen som en anerkendelse af, at nogle få seje medlemmer har fightet lokalafdelingen tilbage på banen efter en kriseperiode i forbindelse med de organisatoriske strukturændringer for nogle år siden og indtægter fra Rap om Kap.

Anita fremlagde handlingsplan for det kommende år, og der var bred enighed om at fortsætte med cafémøder, pårørendemøder, byttepengeindsamling og Rap om Kap. Der er desuden planlagt et møde på Regionshospitalet i Holstebro den 8. maj med overlæge Jens Arntsen og sclerosesygeplejerske Hanne B. Breinholt, hvor der bliver mulighed for at få viden om den nyeste forskning på scleroseområdet. Ud over det vil der blive gjort en indsats for at arrangere møder for hele familier, der har sclerosen tæt inde på livet, altså også for børnene, og endelig er der planer om en opfølgning af det succesrige møde, vi havde med de lokale politikere forud for kommunevalget 2013. ”Hvordan er det gået med de gode intentioner”?

Der var ingen indkomne forslag og efter næste punkt på årsmødets dagsorden, valg til bestyrelsen, ser bestyrelsen således ud:

                      Formand: Anita Zacho, genvalgt

                      Kasserer: Dennis Rydborg

                      Bestyrelsesmedlem: Preben Bjerring Jensen

                      Bestyrelsesmedlem: Ulrik Jensen

                      Bestyrelsesmedlem: Jimmy Poulsen, nyvalgt

                      Bestyrelsesmedlem: Lars Møller, nyvalgt

                      Bestyrelsesmedlem: Trine Flørnæss, nyvalgt

                      Suppleant: Torben D. Jørgensen

                      Revisor: Vibeke Follesen

 

Efter valget takkede Anita Bent Follesen for mange års ihærdigt bestyrelsesarbejde for Lokalafdelingen og dens medlemmer, og hun gav udtryk for, at han, til enhver tid, vil være velkommen i bestyrelsen igen.

Under eventuelt orienterede Ulrik Jensen, der sidder i en arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra Holstebro Kommunens forvaltninger, om indsatsen for at gøre handicapidrætten mere udbredt i Holstebro Kommune, et projekt der er blevet startet i Holstebro Kommunes Handicapråd.

Dirigenten afrundede årsmødet og takkede for god ro og orden, hvorefter han afsluttede mødet.

Efter årsmødet var Lokalafdelingen, traditionen tro, vært ved hakkebøf med brun sovs, bløde løg og rødbeder, og da bøfferne var spist, gav Scleroseforeningens populære socialrådgiver Suzanne Bæk Holland et inspirerende indlæg om førtidspension, flexjob og invalidebiler.

Suzanne gav udtryk for, at folketingspolitikerne sørger for, at hun ikke bliver arbejdsløs, for selv for hende, der har mange års anciennitet og erfaring, er det op ad bakke. Men det skal ikke afholde nogen fra at kontakte hende. Der kan ringes om alt, men hvis spørgsmålet ligger uden for Suzannes område, siger hun fra. Der kan ikke ringes direkte til Suzanne, men ved henvendelse til Scleroseforeningen på telefon 3646 3646, vil man altid blive ringet op af Suzanne.

Efter Suzannes indlæg var der kaffe, dessert og sødt. Under og efter kaffen var der mulighed for at stille Suzanne spørgsmål, og som det har været ved tidligere lejligheder, var spørgelysten stor og de gode svar mange.

Som afslutning på en fantastisk aften takkede Anita for det store fremmøde, den positive stemning, samt bestyrelsens og de frivilliges dygtige arbejde. Hun gav udtryk for, at hun glæder sig til at løse fremtidige opgaver sammen med bestyrelsen og de mange frivillige, men hun ser gerne, at endnu flere melder sig og yder en indsats, der passer til den enkeltes tid og kræfter.

 

" klik her for at se : Årsmøde 2014 i Lokalafdelingen for Nordvestjylland i PDF format"

 

"klik her for at se formandens årsberetning"

_______________________________________________________________

"Klik på billedet nedenfor hvis du vil se flere billeder"

Vedhæftede filer
%C3%85rsrapport%20fra%20formanden%202014.pdf %C3%85rsm%C3%B8de%202014%20i%20Lokalafdelingen%20for%20Nordvestjylland%20%20referat.pdf