Gå til hovedindhold

Årsmøde 2012

Der var mødt 25 friske mennesker op til dette årsmøde, og de blev trakteret med bøf m. løg, kartofler og en lækker salat til aftensmad. Senere på aftenen blev der serveret kaffe med kage og chokolade.

Årsmødet var varslet med de påkrævede 14 dage og derfor beslutningsdygtigt, da det således er lovligt indkaldt. Årsmødet er varslet i både Magasinet og på foreningens hjemmeside. Scleroseforeningens konsulent Mikael Freund blev valgt som dirigent.

Formanden har ordet

Formand Leila Rydborg aflagde beretning om årets gang i lokalforeningen. Der var afholdt flere gode arrangementer i 2011: En hyggelig aften med bowling, Rap om Kap på Storåen, en aften med foredrag og spørgerunde v/ socialrådgiver Suzanne Bæk Holland, spinningsevent i Struer til fordel for børn af scleroseramte, og året sluttede med julefrokost i Laden Holstebro.

Afdelingen var også repræsenteret ved Struer Kommunes Nytårskur i Folkets Hus. Familieudflugten til Haunstrup Dyrepark blev dog ikke gennemført pga. manglende tilslutning.

Leila Rydborg har holdt foredrag om emnet "at være pårørende" i Kirkehuset i Lemvig.

Beklageligvis opstiller Leila Rydborg ikke op som formand for næste periode. Hun har valgt at stoppe med formandsarbejdet i Scleroseforeningen af hensyn til sit helbred. Leila understregede gentagne gange, at hun havde været utrolig glad for arbejdet som formand, bl.a. var hun meget glad for den positive modtagelse, hun havde fået alle steder i forbindelse med lokalafdelingens arbejde. Hun lagde også vægt på, at hun havde lært mange nye spændende ting og truffet mange dejlige mennesker, og det var med beklagelse, hun frasagde sig opgaven, men helbredet kom i første række. En stor tak til Leila Rydborg for hendes indsats.

Leila Rydborg rettede en tak til alle de aktive og hjælpsomme medlemmer for deres indsats i årets løb.

Der er et stort ønske om at flere vil lade sig opstille, så alle poster i bestyrelsen kan besættes.

Desuden er der også brug for flere frivillige, der kan hjælpe med afvikling af lokalforeningens forskellige aktiviteter.

Regnskab

Regnskabsåret 2011 gav et mindre overskud på kr. 5.470,28. En klar forbedring i forhold til 2010 hvor der var et underskud på kr. 564,13. Lokalafdelingen har ikke lavet et budget for foreningens økonomi i 2012, men man forventer et mindre overskud.

Aktiviteter i 2012

Majbritt Rydborg gennemgik de planlagte arrangementer for 2012. Nedennævnte aftener/dage er planlagt, og man kan se nærmere omkring tidspunkter og adresser på foreningens hjemmeside.

 • Bowlingaften i marts
 • Ost-og vin aften i april
 • Spisning og foredrag i maj
 • Familiedag til Haunstrup Dyrepark i juni
 • Julefrokost og banko i december

Der er mulighed for flere aktiviteter fx i september, oktober og november 2012, men man afventer forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen til nye/andre aktiviteter.

Nye/gamle ansigter på forskellige poster

Der kune ikke vælges en formand, da der ikke var nogen kandidater til posten. Leila Rydborg genopstiller ikke. Foreningen kan ikke stå uden formand, hvilket evt. kan medføre, at der skal afholdes et ekstraordinært årsmøde, eller at bestyrelsen selv må vælge en formand.

Anita Zacho Villadsen blev valgt til frivilligansvarlig, og hun afløser Majbritt Rydborg.

Anders Esager Jeppesen Holstebro er foreningens nye Webmaster. Han afløser Karen Herforth, når den nye hjemmeside er klar.

Solveig Esager er ny byttepengeansvarlig.

Dorthe Aggerholm blev valgt som suppleant, hun afløser Mona- Lisa Krüger.

Tak til alle afgående medlemmer for deres store indsats for foreningen.4

Bestyrelsen er herefter:

 • Formand: Ubesat
 • Sekretær: Bent Follesen blev genvalgt.
 • Kasserer: Michael Kanstrup
 • Info- og pr-gruppe: Ubesat
 • Lokalpolitikgruppen: Preben Bjerring Jensen
 • Netværksgruppen: Majbritt Rydborg
 • Suppleant: Dorthe Aggerholm

Diverse

Knud Erik Aagaard Kristensen fortalte kort om Holstebro Kommunes handicappolitik, Handicaprådets arbejde, og hvilken indflydelse rådet havde på de forskellige beslutningsprocesser. Se mere på www.holstebrokommune.dk

Mikael Freund orienterede om, at lokalforeningen kan opstille kandidater til delegeret-forsamling, hovedbestyrelse og udvalg.

Scleroseforeningen har helt ekstraordinært fået mulighed for at indstille medlemmer med sclerose til legater. En velgørende fond har henvendt sig, fordi de ønsker at uddele over 250 legater á 10.000 kroner. Legaterne uddeles af tre omgange, hvor der gives støtte til tre forskellige hovedformål. Første uddeling finder sted i løbet af marts måned, hvor der kan søges legater, som er begrundet i medlemmets sociale og/eller økonomiske problemer. Anden uddeling finder sted i løbet af maj måned, hvor der kan søges legater, som kan opfylde et stort personligt ønske, f.eks. en oplevelse for dig og evt. familien. Tredje uddeling finder sted i løbet af september måned, hvor der kan søges til hjælpemidler eller behandlingsredskaber m.m. som det offentlige ikke dækker (fuldt ud). Ved hver uddeling gives der legater á 10.000,- kr. til 86 ansøgere. Kun medlemmer af Scleroseforeningen kan komme i betragtning til legatet.

Der kan læses mere om legaterne på www.scleroseforeningen.dk og her kan man også downloade ansøgningeskemaer.