Nordvestjylland

MØDE FOR PÅRØRENDE I LOKALAFDELINGEN

Tidspunkt: 

Onsdag den 11. marts - 19:00 til 21:00

Sted: 

Kultur & Frivillighuset

Nygade 22

7500 Holstebro

Pris: 

kr. 25,- pr. person (er betaling for et let traktement)

Tilmelding: 

Senest 6. marts 2015

Bess Dyremose Jensen Tlf. 23927379

Mail: bess@youmail.dk

 

Mødet den 11. marts er kun for pårørende og en pårørende kan være:

 

Ægtefæller, samlevere, kærester, forældre, søskende, børn, arbejdskolleger, venner og naboer. Kort sagt alle der er i berøring med sygdommen og dem der er berørt af den.

 

Når man får diagnosen multipel sclerose, kan der opstå kriserektioner: man kommer ud af balance, man kan opleve mange ubehagelige og forvirrende følelser, og man kan have svært ved at overskue tilværelsen. Også senere i forløbet med sygdommen, f.eks. ved en eventuel forværring, kan man gennemleve vanskelige perioder med tristhed, frustration og angst.

Både den, der får sygdommen, og de nærmeste omgivelser kan ofte være påvirket af det, der sker, og det kan være nødvendigt at foretage ændringer i livsførelsen. Måske skal der ændres på holdninger og ansvars- og rollefordeling hos alle i familien, for at hver enkelt i familien kan tilpasse sig den nye situation. I denne tilpasningsproces kan der undertiden opstå behov for psykologisk hjælp og man kan både som den scleroseramte og som pårørende får behov for svar på forskellige spørgsmål.

 

Kom og mød foreningens psykolog Karen Nielsen, så kan du måske få svar på, nogle af de spørgsmål der fylder i det daglige.

                    

Jeg er uddannet cand.psych. i 1988 og autoriseret som psykolog af Dansk Psykologforening i 1998.

Godkendt som specialist i psykoterapi og supervisor.

Jeg har over 22 års erfaring fra psykiatrien, herunder 10 års ledelse-erfaring.

Jeg har en bred erfaring med arbejdet med mange problemfelter indenfor psykiatri og psykologi.

Jeg har en efteruddannelse i parterapi.
 

----------------------------------------------------------------

 

Scleroseforeningens lokalafdeling Nordvestjylland - Find os på Facebook

 

Lokalafdelingen er samlingspunktet for alle, der arbejder for sclerosesagen i vores lokalområde.

Det er vores mål at skabe netværk både mellem os som er berørt af sclerose, og alle jer der har indlflydelse på vores hverdag.

I vores arbejde for at skabe det bedst mulige kendskab til sygdommen afholder vi både oplysende og underholdende arrangementer for vores medlemmer og andre interesserede.

Vi engagerer os i lokalpolitik, dels ved at arbejde i de lokale handicapråd , og dels ved kontakt med lokalpolitikere og embedsmænd.

Lokalforeningen har tre stående arbejdsgrupper, som sikrer arbejdet med vores målsætninger:

  • Netværksgruppen
  • Info- og eventgruppen
  • Lokalpolitikgruppen

Hvis du er interesseret i at støtte sclerosesagen med din frivillige arbejdskraft, eller med andre midler, så kontakt lokalafdelingen på adressen herunder, eller i menuen "Kontakt os" øverst på hjemmesiden.

Alle er velkomne til samtlige arrangementer i Hernings Lokalafdeling. Har man interesse i Hernings arrangementer, så kan de findes på foreningens lokale hjemmeside ved at klikke her : Scleroseforeningens lokalafdeling for Herning kommune