Gå til hovedindhold

Yderligere spørgsmål til borgerstyret personlig assistance

Spørgsmål

I forbindelse med at loven ændres, har jeg, af min kommune, fået lov til at få et firma til at administrere min hjælperordning. Jeg har derfor haft fat i nogle forskellige firmaer. Firmaerne tilbyder forskellig løn til hjælperne og selve udgiften til administrationen er meget varierende, fra firma til firma.

Det er for mig en meget væmmelig tanke at private firmaer, på denne måde, kan tjene penge på at administrere en "offentlig opgave″. Jeg er derfor meget glad for at høre, at handicaporganisationerne, i fællesskab, har stiftet en landsdækkende non-profit arbejdsgiverorganisation.

Jeg har dog lige et par spørgsmål: En administration af en hjælperordning gennem LOBPA er altså, sådan som jeg har forstået det, næsten gratis for kommunen, eller hvordan?

Hvordan kommer det desuden til at fungere i LOBPA, i forhold til ansættelse og afskedigelse af hjælpere, løn, vikardækning, forsikring m.m.?

Svar

I forbindelse med vedtagelse af loven, er der afsat midler til et treårigt forsøg med etablering af rådgivningsfunktionen, der skal yde juridisk bistand, i forhold til ansættelsesretlige spørgsmål m.v., til borgere med borgerstyret personlig assistance (BPA). Her er det også meningen, at der skal tilbydes relevante og målrettede kurser.

Ved de nye regler om BPA bortfalder kravet om, at borgeren skal varetage arbejdsgiveransvaret. Borgeren får mulighed for at overdrage det økonomiske tilskud og arbejdsgiveransvaret til virksomheder, der tilbyder borgerstyret personlig assistance.

Når hjælperne er ansat af en forening, står foreningen for at ansætte og afskedige hjælpere, udarbejde ansættelseskontrakter, udbetale løn, indberette skat, feriepenge, ATP m.v. Borgeren skal fungere som arbejdsleder og udvælger hjælpere til ansættelse, udarbejder jobbeskrivelse, personalemøder m.v.

Af finanslovforslaget fremgår endvidere følgende:

370 mio. kr. til handicappede i 2009: Regeringen lægger op til en række initiativer på handicapområdet. Blandt andet skal der ske en forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere, og der skal afsættes midler til en ny tolkeordning for døve samt øgede udgifter til undervisning af unge med særlige behov og forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet. Der foreslås afsat i alt ca. 1,5 mia. kr. i 2009-2012 til initiativer for handicappede.

Som nævnt i mine tidligere besvarelsee på dette område, vil der blive udarbejdet vejledninger, der forventeligt må give svar på de yderligere spørgsmål, som vil komme.