Gå til hovedindhold

Vurdering af arbejdsevne

Spørgsmål
Jeg har et spørgsmål om hvordan arbejdsevne vurderes.
Jeg er ansat som forsker og underviser, jeg er 59 år og fik MS-diagnosen i 2008.
Mit største problem er træthed og arbejdet. Jeg gik på nedsat tid i 2008 (31 timer) og har ordning med refusion fra første sygedag. Det udnyttes temmelig meget med et stigende antal sygedage, pt omkring 4 - 6 pr. måned. Jeg kan mærke at jeg præsterer mindre og mindre på arbejdet, således at jeg på min arbejdsopgørelse kan se, at jeg det sidste år har præsteret ca. 1/3 af, hvad jeg gjorde for nogle år siden. Jeg fungerer bedst med rutineopgaver, mens ny forskning og skrivning står stort set stille, da jeg har svært ved at overskue mere komplekse problemer - i modsætning til før, hvor det gik mere ubesværet.

Jeg søgte fleksjob for nogle år siden - men opgav - da jeg syntes der kom alt for meget fokus på sygdom, og ikke hvad der fungerer. Nu opleves arbejdstiden imidlertid som jeg holder fast med det yderste af fingerspidserne, og den manglende præstation som yderst belastende. Jeg når ikke meget andet trods sygedage og mange pauser.
Min pensionskasse giver mulighed for delpension fra jeg bliver 60, hvilket er vældig godt, og hvilket jeg nærmest har bestemt mig for, kombineret med en arbejdstid nedsat til ca. 12 timer/uge (hvilket min arbejdsgiver er helt med på) - men pensionsrådgiveren foreslog mig at at søge invalidepension hos min pensionskasse i stedet, hvilket jeg er berettiget til, hvis min erhvervsevne i mit fag (jura) er nedsat til 1/3 eller derunder.

Hvordan måles denne nedsættelse - min subjektive oplevelse er, at jeg præsterer ca 1/3 af, hvad jeg har gjort før, og det kan vel i et eller andet omfang dokumenteres ved at se på arbejdssregistrering.
Min praktiserende læge mener der er belæg for at søge, mens jeg ikke har besøgt scleroseklinikken de sidste par år - derfor har man ingen opdaterede informationer her.

Jeg har ikke lyst til at underkaste mig en vurdering, hvis der er meget tvivl om resultatet - det koster for meget energi. Kan I givet et råd på dette grundlag?
Svar
Ud fra din beskrivelse af din situation kan jeg godt forstå, at det er med store omkostninger, at du fortsat er på din arbejdsplads. Jeg kan forstå, at du har en såkaldt § 56-ordning, hvor der ydes dagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Det lader så ikke til, at din kommune synes, at dit sygefravær er af et omfang, der gør, at man derfra finder anledning til at spørge til situationen.  

Jeg forstår det sådan, at du ikke ønsker at kontakte din kommune for nærmere vejledning i forbindelse med nedsat arbejdsevne og du valgte selv nedsat tid til nuværende 31 timer om ugen.   

Som du oplyser det har du nogle rettigheder i din pensionsordning fra dit fyldte 60 år, og du kan med denne udbetaling kombineret med yderligere nedsat arbejdstid få dagligdagen til at fungere både arbejdsmæssigt og økonomisk.  

Når pensionsrådgiveren fra pensionskassen rådgiver dig om ansøgning om invalidepension er det min opfattelse, at denne rådgiver er den nærmeste til at oplyse dig om proceduren i den sammenhæng. Pensionskasserne har mulighed for egenhændigt at træffe beslutning og gør det ofte med baggrund i lægelige oplysninger. 
Du er - som jeg forstår - i jævnlig kontakt med din egen læge og hvis pensionskassen ønsker en speciallægevurdering har man jo mulighed for at rekvirere en sådan, selvom du ikke er tilknyttet løbende kontrol på et ambulatorium.   

Helt konkret vil jeg anbefale dig at kontakte rådgiveren fra pensionskassen med henblik på fremsendelse af de ansøgningsblanketter, som selskabet forlanger for at kunne behandle sagen.