Gå til hovedindhold

Vurdering af arbejdsevne

Spørgsmål

Jeg er udlært maler og har været det siden 2000. Jeg har så ikke været i arbejde i 1½ år og fik desuden diagnosen MS for ½ år siden.

Jeg har, stort set, al min førlighed og plages kun af træthed samt en skygge for øjet ved fysisk arbejde.

Jeg ønsker at vende tilbage til mit fag, da jeg selv føler at jeg har fået det meget bedre, men ved også at jeg ikke kan klare en fuld arbejdsuge på 37 timer. Med dette som baggrund, er jeg nu, igennem 5 måneder, blevet "vurderet" af kommunen, i forhold til om jeg er egnet til arbejde.

Mit spørgsmål er så: Hvis jeg finder ansættelse hos en mester, kan jeg så tage, for eksempel, 20 timer om ugen? Og i så fald, kan jeg så få kompensation for de 17 timer, som jeg ikke arbejder, selv om at kommunen endnu ikke er færdig med deres "vurdering"?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du modtager sygedagpenge og er i gang med afklaring af din arbejdsevne med udarbejdelse af ressourceprofil. Jeg forstår det også sådan, at resultaterne af afprøvningen er endnu ikke færdige, hvorfor kommunen endnu ikke har truffet en afgørelse i din sag.

Hvis der ikke er sket en vurdering af din arbejdsevne vil enhver form for arbejde og indkomst få indflydelse på det forsørgelsesgrundlag du modtager. Du vil ikke automatisk kunne regne med supplement for de manglende timer.

Finder du en mester, som gerne vil forsøge med en ansættelse, kunne en arbejdsprøvning måske iværksættes dér for en kortere periode, med henblik på endelig afklaring og eventuel varig løsning.

Jeg synes, at du skal rekvirere pjecen fra Det Centrale Handicapråd om fleksjob, på www.dch.dk, og i øvrigt være i tæt dialog med din kommune om en fremtidig varig løsning af dit arbejdsliv.