Gå til hovedindhold

Voksne børn

Spørgsmål
Jeg har et hjemmeboende barn på 20 år. Kort efter 18-års fødselsdagen blev jeg frataget al praktisk hjælp til rengøring og tøjvask, som ellers var 1 1/2 time hver anden uge, samt indkøb af dagligvarer via nettet en gang ugentlig.

Herefter blev det dette barns opgave at gøre rent, købe ind, vaske tøj - inklusiv mit - lave mad, vaske op, skifte mit sengetøj osv.

Jeg vil gerne vide, om det er normal praksis, at hjemmeboende børn over 18 år skal varetage alle disse funktioner i hjemmet? Jeg er kørestolbruger og overkommer til tider knapt at skære en skive brød.

Det har skabt mange kontroverser i hjemmet, og at den unge, som nu læser på universitetet, først nu er løbet skrigende hjemmefra, kan kun undre mig.

Derudover har jeg haft ekstra udgifter til hurtig færdigmad, samt når jeg alligevel har måttet betale mig fra at få bragt dagligvarer ud eller for at få gjort ordentligt rent.

Jeg synes ærlig talt, at det er en tung byrde at lægge på et ungt menneskes skuldre.
Svar
Jeg er enig med dig i, at det er en tung byrde at lægge på et ungt menneskes skuldre.

Jeg kan forstå, at du i sin tid ikke ankede afgørelsen, men har forsøgt at klare tingene. Jeg går ud fra, at du nu modtager praktisk hjælp.

Jeg har personligt kendskab til en situation lignende din, som blev anket. Her ændrede Det Sociale Nævn kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at børn efter nævnets vurdering ikke kan forudsættes at yde samme indsats som samlevende/ægtefæller vedrørende den fælles husførelse, så det forhold, at klageren havde en rask hjemmeboende på 19 år gav ikke alene kommunen grundlag for at ophøre med at yde hjælp.

Det jeg derfor vil gøre opmærksom på er, at uagtet kommunens kvalitetsstandarder mener jeg nok, at det kan være nødvendigt at lade en klagemyndighed vurdere sagen.