Gå til hovedindhold

A-vitamin

Spørgsmål

Jeg indtager dagligt 1600 mcg A-vitamin via mine kosttilskud. Idet Longo Vital ikke har mineraler, tager jeg også 1 multivitamin ved siden af - så derigennem får jeg A-vitamin fra begge to produkter.

Jeg skriver til dig, da jeg dog er i tvivl om jeg faktisk får alt for meget A-vitamin, da 100% jo er 800 mcg, og jeg får 1600 mcg? Hvad er den maksimale dosis for A-vitamin, og hvor meget skal man indtage før bivirkningerne begynder at vise sig? Findes der desuden en oversigt over enheder, i forhold til vitaminer og mineraler?

Svar

Den angivne maksimale dosis for A-vitamin er 3000 mcg pr dag. Samme grænser for kvinder, der ønsker at blive gravide eller er gravide, idet der i litteraturen er beskrevet tilfælde hvor A-vitamin giver fosterskader.

Vitamin A danner, som de øvrige fedtopløselige vitaminer, depoter i organismen, og der kan optræde giftvirkninger ved meget store tilførsler. Symptomerne på A-vitamin forgiftning i lettere form, er: Hovedpine, søvnløshed og hudirritation. I sværere tilfælde: Håraffald, ødemer og nerveskader. Desuden er der tegn på at høje niveauer af A-vitamin giver knogleskørhed.

Tilførsel på over 15000 mcg/dag i længere tid kan medføre forgiftningssymptomer, der, regnet i kosttilskud, svarer til ca. 10 gange din dosis.

Kosttilskuddene skal ses i sammenhæng med den kost som giver dig A-vitamin. Den største kostkilde til A-vitamin er lever, som de fleste har udeladt i en MS-kost, så herfra er der næppe nogen risici. Men man skal ikke uden faglig vejledning kombinere levertran med multivitamin, som også indeholder A-vitamin.

Vitamin A omfatter alle de forbindelser som har retinolaktivitet. Retinol er forbindelser som findes i animalske fødevarer, og beta-caroten er forløbere for vitamin A i planter. Betacaroten er en af de 50-60 forbindelser, som omfatter carotenoider og som findes i planter.

Oprindeligt blev IU (internationale enheder) benyttet til at fastsætte anbefalingerne for vitamin A i ernæringsmæssige sammenhænge. Senere er RE (retinolekvivalenter) blevet benyttet ved at omregne alle kilder af vegetabilsk eller animalsk oprindelse med vitamin A aktivitet. Senere har man dog måttet erfare at absorptionen af carotenoider er meget varierende.

Derudover er der en række faktorer, der har betydning  som protein-energimangel i kosten, heriblandt zinkmangel, fedt i kosten, alkohol, infektioner og niveauet af forarbejning som influerer på tilgængeligheden og omdannelsen af retinol og carotenoider. 1 IU (international enhed) = 0,3 microgram retinol.

På baggrund af forskningsresultater  har man i De Nordiske Næringsstofanbefalinger 2004 (NNR 2004) sat de anbefalede indtag af vitamin A  til 900 RE/dag for mænd og 700 RE/dag for kvinder.

Det betyder at niveauet er reduceret, i forhold til den tidligere udgave fra 1996 (NNR 1996). Det laveste indtag for voksne anbefales at være 500 RE/dag for mænd og 400 RE/dag for kvinder.

Sammenfattende vil jeg sige, at oplever du nogle af forgiftningssymptomerne skal du selvfølgelig ændre dit indtag. Umiddelbart vil jeg ikke antage, at det er tilfældet.