Gå til hovedindhold

Visitering til handicapegnet bolig 2

Spørgsmål

Jeg fik diagnosen sclerose i juli. Sclerosen sidder på min balancenerve og jeg "sejler derfor rundt".

Det største problem er at jeg pt. bor på 5. sal uden elevator. I løbet af de sidste 2 måneder har jeg sammenlagt kun sovet en uge i min egen seng, fordi jeg ganske enkelt ikke kan komme op og ned fra lejligheden. Jeg har med andre ord været nødsaget til at sove rundt omkring hos venner og bekendt, hvilket jo langt fra er en holdbar situation.

Jeg har henvendt mig til kommunen med min situation og et eller andet udvalg har godkendt mig til en bolig i stue eller 1. sal. Problemet er bare, at de ved min indlæggelse i juli måned skrev at boligbehovet ikke var akut, men nu har jeg så fået det meget værre.

De siger på kommunen, at jeg skal få jer til at skrive til dem, så de nu kan se at det er meget akut.

Svar

Det lyder unægteligt som en noget vanskelig situation for dig. Jeg forstår dog, at man i kommunen har visiteret dig til en handicapegnet bolig, men at du indtil nu ikke har fået noget tilbud.

Når kommunen tager stilling til visitering i forbindelse med ledige boliger, vurderer de som udgangspunkt efter hvem, der har det største behov. Dit behov i juli var et andet end det er i dag. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at det er "myndigheden, der har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse".

Jeg forstår på dig, at kommunen ikke finder anledning til selv at indhente dokumentation for din nuværende tilstand og jeg vil derfor anbefale dig selv at kontakte din læge/neurologiske afdeling, der, hvor der er det største kendskab til din aktuelle situation og bede dem hjælpe dig med den fornødne dokumentation.

Nu kender jeg jo ikke din situation som helhed, i forhold til hvorvidt du er i arbejde, er sygemeldt eller andet. Såfremt du i forvejen har en kontaktperson i forvaltningen, i forbindelse med behandling af andre sager (for eksempel sygedagpenge/hjælpemidler), vil en kontakt derfra måske også gavne din sag.

Det fremgår - ligeledes af retssikkerhedsloven -, at "senest 8 uger efter første henvendelse om løbende hjælp til forsørgelse skal kommunen foretage en helhedsvurdering", hvilket jo blandt andet også indeholder en løsning af et boligproblem.