Gå til hovedindhold

Visitering til fleksjob

Spørgsmål

Jeg forventer at skulle visiteres til fleksjob. Hvor lang tid tager arbejdsprøvning og visitation, fra jeg sygemelder mig? Hvor lang tid kan jeg efterfølgende få ledighedsydelse?

Jeg er berettiget til efterløn/fleksydelse om 5 år, når jeg er 63 år. Jeg er arbejdsledig nu.

Svar

Jeg forstår det sådan, at du aktuelt modtager arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvorvidt du er berettiget til fleksjob er jeg ikke i stand til at udtale mig om.

Ret til sygedagpenge er betinget af, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Betingelserne her fremgår af § 7 i sygedagpengeloven. I givet fald forudsætter jeg, at du opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven jf. § 32. Kommunen skal tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb i henhold til sygedagpengelovens kap. 6. Hvilke tiltag og varighed vil afhænge af opfølgningsforløbet.

Ret til ledighedsydelse fremgår af aktivlovens § 74. Det er en forudsætning, at betingelserne for fleksjob er opfyldt. Personer, der har nået fleksydelsesalderen som fastsat i lov om fleksydelse, kan højst modtage ledighedsydelse (efter lovens § 74 a, stk. 2 eller stk. 3 nr. 1) i sammenlagt 6 mdr.

Du vil have mulighed for fleksydelse, såfremt du opfylder betingelserne. Du kan evt. læse yderligere på Borger.dk - Kan jeg få fleksydelse. Er du ikke berettiget til fleksydelse kan der udbetales ledighedsydelse efter § 74a, stk. 3 nr. 2 - som er en lavere ydelse.

Du har mulighed for at læse nærmere i de nævnte §§´er på enten retsinformation,  eller fx Socialjura.