Gå til hovedindhold

Vilkår for støtte til bil

Spørgsmål

Jeg har lige fået min handicapbil og vil høre om reglerne omkring kørslen i den, der er mange meninger herom.
Eks. jeg skal til en fest og får min nabo til at køre mig, må han det, og må han køre alene hjem i den, for han skal hente mig igen?
Må min kæreste hente medicin til mig i den?
Hvor finder jeg reglerne herom?
 

Svar

Vilkårene for støtte til bil er beskrevet i bekendtgørelsens § 15 - bemærk specielt pkt. 6 og 7

Vilkår for støtte til lån og afgiftsfritagelse og -nedsættelse

§ 15. Som vilkår for lån efter § 7, stk. 1 og 2, gælder:

1) Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil, jf. dog stk. 2 og 3.

2) Bilen skal registreres i navnet på den person, der har modtaget støtte.

3) Centralregistret for motorkøretøjer registrerer bilen med en klausul om, at ejer/brugerskifte inden 6 år efter registreringen kun kan finde sted efter forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

4) Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv nødvendig indretning, som bilen efterfølgende er blevet forsynet med efter § 13.

5) De helbredsmæssige og eventuelle erhvervs- eller uddannelsesmæssige forudsætninger for støtte skal fortsat være til stede, jf. §§ 1-4.

6) Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for den person, der har modtaget støtte.

7) Bilen må ikke overdrages, udlejes, udlånes i længere tid.

8) Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den.

9) Det fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, kan der ydes støtte til bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Støtten ydes med virkning fra bilens første registrering.

Stk. 3. Der kan ligeledes uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, ydes støtte til bil, hvis bilen tidligere er bevilget efter servicelovens § 114 og samtidig er under 2 år gammel regnet fra bilens første registrering. Det er en betingelse, at bilen sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssigt er i forsvarlig stand og samtidig kan forventes at holde i 6 år. Ansøgeren kan ikke pålægges at tage imod en brugt bil

Hele bekendtgørelsen kan læses her.

Såfremt det er ned nedstolet bus (kassevogn), som du har fået bevilget, kan det være en god ide, at have kopi af bevillingen i bilen.