Gå til hovedindhold

Vil jobprøvning få indflydelse på min udbetaling ved tabt erhvervsevne

Spørgsmål

Jeg har en uarbejdsdygtighedsforsikring som er kommet til udbetaling efter den 3 måneders karents-periode som er angivet i forsikringsbetingelserne. Jeg står nu, 6 måneder efter udbetalingen begyndte, og skal igang med jobprøvning (jeg blev fyret efter at jeg fik diagnosen).

Mit spørgsmål er nu: Hvad kan jeg forvente at mit pensionsselskab gør nu, og hvad er den sandsynlige gang herfra?

Forsikringen giver mig 40% af min tidligere løn, så længe jeg er mere end 50% uarbejdsdygtig - vil det være jobprøvningen som afgør dette, eller vil det være den mulige indtægt i fremtiden sammenlignet med den tidligere indtægt, der er det afgørende? Med andre ord: Hvis arbejdsprøvningen viser at jeg er 51% egnet til et job som flaskedreng, hvad sker der så med forsikringsudbetalingen?

Svar

I relation til udbetaling ved tab af erhvervsevne, kigges der mere på evnen til at arbejde over eller under 50% end der kigges på den faktiske løn arbejdet afstedkommer. Det vil sige at du sagtens kan stå i en situation hvor du skal gå ned i indtægt hvis du kan arbejde mere end 50%.

Hvis der på sigt kigges efter et fleksjob, kigger man på en række forhold før man vurderer sagen: Det medicinske erhvervsevnetab (den lægelige vurdering). Desuden fleksjobsaftalens antal arbejdstimer og fleksjoblønnen sat op mod hvad en forsikringsudbetaling sammenholdt med en offentlig førtidspension ville give af indtægt.