Vil jobprøvning få indflydelse på min udbetaling ved tabt erhvervsevne
d. 22 november 2009

Jeg har en uarbejdsdygtighedsforsikring som er kommet til udbetaling efter den 3 måneders karents-periode som er angivet i forsikringsbetingelserne. Jeg står nu, 6 måneder efter udbetalingen begyndte, og skal igang med jobprøvning (jeg blev fyret efter at jeg fik diagnosen).

Mit spørgsmål er nu: Hvad kan jeg forvente at mit pensionsselskab gør nu, og hvad er den sandsynlige gang herfra?

Forsikringen giver mig 40% af min tidligere løn, så længe jeg er mere end 50% uarbejdsdygtig - vil det være jobprøvningen som afgør dette, eller vil det være den mulige indtægt i fremtiden sammenlignet med den tidligere indtægt, der er det afgørende? Med andre ord: Hvis arbejdsprøvningen viser at jeg er 51% egnet til et job som flaskedreng, hvad sker der så med forsikringsudbetalingen?

I relation til udbetaling ved tab af erhvervsevne, kigges der mere på evnen til at arbejde over eller under 50% end der kigges på den faktiske løn arbejdet afstedkommer. Det vil sige at du sagtens kan stå i en situation hvor du skal gå ned i indtægt hvis du kan arbejde mere end 50%.

Hvis der på sigt kigges efter et fleksjob, kigger man på en række forhold før man vurderer sagen: Det medicinske erhvervsevnetab (den lægelige vurdering). Desuden fleksjobsaftalens antal arbejdstimer og fleksjoblønnen sat op mod hvad en forsikringsudbetaling sammenholdt med en offentlig førtidspension ville give af indtægt.

Skrevet d. 22 november 2009