Gå til hovedindhold

Vil det være en god ide med kognitiv træning, før der opstår kognitive problemer

Spørgsmål
Jeg har i den sidste tid haft nogle overvejelser omkring kognitive dysfunktioner, som jeg hermed gerne vil bede om jeres mening om. Sclerose angriber myelinet omkring hjernens axoner, som lidt populært udtrykt kan kaldes for hjernens veje.
I en rask hjerne er der ingen forhindringer, når en besked sendes afsted til en "modtagerstation", men hos den scleroseramte må beskeden om muligt finde alternative veje eller forsøge at danne nye, så beskeden kan nå målet. I denne proces - kunne det tænkes at beskeden grundet de ødelagte muligheder fejlrettes, og den efterfølgende handling kan blive uhensigtsmæssig.

Eksempel: Besked til foden om at flytte sig over et dørtrin, kan ikke komme den tiltænkte vej, finder en alternativ mulighed og handlingen bliver en løftet arm, eller vi skal tage noget ud af køleskabet og lægger i stedet vores briller ind!

Vi scleroseramte deler ofte lignende situationer i et ønske om at bagatalisere og dreje disse lidt akavede situationer til morsomme. Måske ville neurologisk træning gennem eksempelvis visualiseringsøvelser eller lignende, på et tidligt stadie i sclerosens udvikling kunne afhjælpe disse kognitive problemers noget uhensigtsmæssige og meget belastende indvirken på dagligdagen?
Hvad synes I?
Svar
Du har ret i, at myelinet omkring nervefibrene ødelægges ved multipel sklerose (MS) og medfører, at "meddelelser/beskeder" fra et sted i centralnervesystemet (hjerne og rygmarv) til et andet enten passerer mere langsomt eller slet ikke kan passere.

Det er et meget diskuteret emne, om andre dele af hjernen i nogen udstrækning tager over, hvis et område skades. Eksperimentelle undersøgelser med MR-skanning af personer med MS har vist, at både kognitive og motoriske opgaver giver aktivitet i langt flere områder af hjernen end hos normale forsøgspersoner. Det er altså nødvendigt at aktivere flere områder i hjernen for at løse en given opgave. Men der er stadig rigtig meget, vi ikke ved om hjernen. 

Du spørger, om træning af kognitive funktioner, inden evt. kognitive problemer dukker op, kan afhjælpe de kognitive problemer. Det er ikke muligt "at træne på forskud", ligesom det ikke er muligt at "sove på forskud". Derimod vil det altid være en fordel at holde sig i god både fysisk og mental form, at bruge de evner og færdigheder, som er til ens rådighed. Det kan også være en fordel at lære nye teknikker (fx visualisering) eller rutiner på et tidspunkt, hvor de kognitive problemer kun er lette. Hvis der kommer ændringer i fx de kognitive funktioner er det vigtigt først at forstå og erkende, hvilke ændringer, det drejer sig om og hvordan det påvirker dagligdagen, og derefter prøve at lære at kompensere. At forstå, hvordan kognitive funktioner hænger sammen med andre symptomer/funktioner.