Gå til hovedindhold

Varighed af neurologisk undersøgelse

Spørgsmål

Jeg har været sendt til en neurologisk undersøgelse, men det tog 10 min og blev ikke udført af en neurolog, det var en reservelæge. Der blev bare snakket og ikke undersøgt, er det en neurolog der skal udføre den, håber de kan svare på det, og hvor lang tid tager det?

Svar

Selv om man bliver henvist til neurologisk afdeling, er det ikke ensbetydende med, at man ved 1. undersøgelse bliver set af en speciallæge i neurologi. Henvisningerne bliver sorteret af en erfaren læge, der vurderer hvilken kompetence der skønnes nødvendigt for at se den henviste patient. Ofte er det en ikke-speciallæge, der indhenter oplysninger, undersøger og bestiller supplerende undersøgelser, og så kommer man typisk til opfølgende svar hos neurologisk speciallæge. Nogle gange skønnes det ikke relevant at gå videre i udredningen i neurologisk regi, og så bliver man afsluttet, og egen læge får besked, hvis patienten har givet tilladelse til det. Du kan derfor spørge din egen læge hvad der kom ud af din konsultation på neurologisk afdeling, hvis du er i tvivl om det.

På min afdeling afsætter man 60 minuter til en helt ny patient, men det inkluderer forberedelsestid med at læse henvisning og måske søge information om patienten/sygdommen, og efter udspørgen og undersøgelse skal man diktere en journal. Så det er ikke 60 min sammen med patienten.