Gå til hovedindhold

Valg af bil

Spørgsmål

Jeg er en mand på 44 år. Jeg står for at skulle have min første handicapbil. Jeg skal ud med kommunen, for at finde ud af hvad der skal laves ved bilen.

Mit spørgsmål er om jeg kan kræve, at der bliver sat klimaanlæg og solfilm og isolering i bilen, da jeg bliver meget påvirket af varme. Ved varmepåvirkning går jeg fra at kunne gå lidt til slet ikke at kunne gå.

Svar

Før afprøvning skal kommunens sagsbehandler i samarbejde med dig beskrive, hvilken betydning din funktionsnedsættelse har for krav til valg af bil og eventuel valg af særlig indretning. Reglerne herom fremgår af bekendtgørelse nr. 1123 af 2.12.2011 § 9 og vejledning nr. 7 af 15.2.2011 pkt. 179. Helt konkret betyder det, at du sammen med sagsbehandleren skal drøfte de behov, som du har.

Med hensyn til varme og påvirkningen på din sclerose er det et fænomen, som medicinsk kaldes Uthoffs fænomen. Du kan via Internettet læse nærmere herom. Hvis der mangler lægelig beskrivelse i din bilsag herom, kan sagsbehandleren anmode om lægelig dokumentation herfor.

Herudover skal bilen indrettes efter de krav, som måtte fremgå af dit kørekort og jeg tænker selvfølgelig også på, at det kan være nødvendigt at tænke i bilvarmer til vinter af hensyn til dine muligheder for at rense bilen for is og sne.

Giv dig god tid i forbindelse med afprøvning og tag gerne en anden person med dig. Der kan være mange ting, som der skal tages højde for, og det kan derfor være en god ide at have en anden person med sig. Der er jo heller ikke noget i vejen for, at du selv orienterer dig på markedet om hvilke biler, som du i givet fald kunne forestille dig. Kommunens bevilling vil under alle omstændigheder være billigst egnet bil, men der er ikke noget til hinder for, at du ved en afprøvning kan vælge en anden bil (som dog også skal godkendes af kommunen). Evt. merpris vil du så skulle betale selv.