Gå til hovedindhold

Uskiftet bo

Spørgsmål

Min afdøde mand og jeg havde fælleseje. Jeg har, efter min mands død, et par spørgsmål, so jeg håber du kan hjælpe mig med.

Mit første spørgsmål lyder: Skal min tidligere kapitalpension, som jeg hævede da jeg blev førtidspensionist og indsatte på højrentekonto i mit navn, som jeg har fuld rådighed over, indgå i arven til min mands særbørn?

Mit andet spørgsmål lyder: Vi har også et sommerhus, som også er fælleseje, men hvor kun jeg selv står på diverse skøder og lån - kan jeg også selv råde over det? Med dette mener jeg, om jeg, for eksempel, selv kan bestemme, hvem jeg vil sælge til og en eventuel pris?

Svar

Først til dit spørgsmål om arv og fælleseje:

Jeg går i min besvarelse ud fra, at der er etableret et uskiftet bo ved førstafdødes død med fællesbørn og førstafdødes særbørn.

Hovedreglen er, at alt hvad længstlevende erhverver, for så vidt det ikke er gjort til særeje, indgår i det uskiftede bo.

 

Livsforsikringer, pensionsydelser og lignende, der tilfalder længstlevende ægtefælle i anledning af ægtefællens død, og som ikke er brugt, indgår ikke i det uskiftede bo ved skifte af boet i længstlevende ægtefælles levende live. Egne forsikringer indgår heller ikke i det uskiftede bo ved skifte i levende live.

 

Beløb, der er udbetalt indgår i det uskiftede bo.

 

Dette gælder dog ikke udbetaling fra længstlevendes kapitalpensionsrettigheder, som ikke antages at være brugt, medmindre beløbet ved udbetalingen har mistet sin karakter af pensionsopsparing - dermed menes, at det er udbetalt i "utide".

 

Man skal være opmærksom på, at ovennævnte alene gælder, hvis førstafdøde er afgået ved døden efter 1. januar 2008. Er førstafdøde afgået ved døden før 1. januar 2008, indgår længstlevendes kapital-og ratepension ikke i det uskiftede bo ved skifte i længslevendes levende live - udbetalte kapitalpensioner, selvom de er holdt adskilt, indgår antagelig i boet.

 

Efter den gamle arvelov herskede der en del usikkerhed på dette område - derfor har vi i den nye arvelov fået noget klarere regler.

 

Nu til dit spørgsmål vedrørende sommerhuset:

 

Længstlevende ægtefælle udøver i levende live en ejers råden over det uskiftede bo - dette er hovedreglen. Den længstlevende ægtefælle må dog ikke misbruge sin rådighed over det uskiftede bo. Som misbrug betragtes uforsvarlig spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning, ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos formue.

 

En livsarving efter førstafdøde, der godtgør at der er tale om misbrug eller nærliggende fare herfor, kan forlange skifte af det uskiftede bo.

 

Dine to spørgsmål giver mig slutteligt anledning til at stille et spørgsmål: Er der oprettet et gensidigt testamente, der ikke kan ændres af længstlevende? Hvis ikke, vil jeg råde til, at der tages en drøftelse om hele situationen med en advokat.ategori:arv/testamente

Overskrift:Uskiftet bo