Gå til hovedindhold

Uridom og urinvejsinfektion

Spørgsmål

Jeg har brugt Uridom dagligt siden 1993, og det har været en god løsning for mig, men de sidste år har jeg haft gentagende blærebetændelser, så de sidste 12 måneder har jeg været i forebyggende behandling (skift hver 3 måned mellem Trimopan og Nitrofurantoin), men jeg føler mig mere forpustet og svimmel i perioder, når jeg tager Nitrofurantoin, kan Selexid anvendes i stedet, kan jeg bruge Trimopan alene?

Svar

Uridom kan bruges af mænd, der lider af urininkontinens. De fleste uridom brugere har bakterier i urinen. Det er ikke ensbetydende med urinvejsinfektion, idet de fleste brugere er symptomfri. Bakterier i urinen uden symptomer kan og skal ikke bekæmpes med antibiotika. Dårlig blæretømning øger risikoen for, at bakterierne udvikler en regulær urinvejsinfektion med symptomer. Forudsætningen for at bruge uridom er derfor, at blæretømningen er tilfredsstillende, hvilket desværre ikke altid er tilfældet hos scleroseramte.

Hyppig og fuldstændig blæretømning virker forebyggende. Derfor bør der ikke gå mere end højest 3 timer mellem hver vandladning. Samtidig er god hygiejne vigtig. Uridomet skal skiftes daglig, og det er en stor fordel, hvis uridomet ikke bruges i alle døgnets 24 timer. De fleste kan vælge mellem at bruge uridomet i dagtimerne eller om natten. Hvis der alligevel er hyppigt tilbagevendende urinvejsinfektion med symptomer på blærebetændelse eller feber, vil jeg foreslå, at blæretømningen bliver undersøgt. Det kræver henvisning til hospital eller specialklinik.

Er der trods tilfredsstillende blæretømning alligevel hyppige symptomatiske urinvejsinfektioner, kan man forsøge at forebygge disse ved langtidsbehandling med trimethoprim (Trimopan) eller nitrofurantoin. Det er vigtigt kun at tage en tablet daglig, da der ellers vil komme resistente bakterier i tarmkanal og urinveje. For yderligere at reducere resistensudvikling er det almindeligt at skifte mellem Trimopan og nitrofurantoin hver 3. måned, men man kan godt nøjes med at anvende det ene middel. Det er hensigtsmæssigt at tage tabletten til natten, hvor der er længst mellem vandladningerne. Jeg vil fraråde at bruge penicilliner (f. eks. Selexid) og andre værdifulde antibiotika til langtidsbehandling. Det vil øge resistensproblematikken og forringe mulighederne for at behandle, når og hvis der kommer alvorlig infektion.