Gå til hovedindhold

Ulykkesforsikring med sclerose

Spørgsmål

Jeg har fået konstateret sclerose og er nu i tvivl om, hvorvidt jeg er dækket i forhold til ulykker hos mit nuværende forsikringsselskab, hvor jeg har haft en ulykkesforsikring i en årrække. Jeg har en ulykkesforsikring hos TopDanmark, og i vilkårene for min ulykkesforsikring står der, at jeg ikke er dækket ved: "Følger af ulykkestilfælde, der skyldes enhver forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse. Dette gælder også, selvom den forudbestående sygdom, sygdomsanlægget eller lidelsen ikke har været symptomgivende før ulykkestilfældet." Som jeg læser det, fraskriver TopDanmark sig ansvaret for at dække enhver form for ulykke, fordi jeg nu har sclerose. Nu har jeg så undersøgt den såkaldte "hændelsesforsikring" under Handiforsikring, og i deres vilkår står der, at de ikke dækker "Ulykkestilfælde, der - bortset fra de i punkt 10 omtalte epileptiske anfald - skyldes sygdom eller sygelige tilstande eller forværrelse af et ulykkestilfældes følger, der skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom." Jeg har svært ved at se, at jeg vil være bedre dækket af denne forsikring - eller misforstår jeg noget? Er jeg under alle omstændigheder forpligtet på at oplyse mit forsikringsselskab om, at jeg har fået konstateret sclerose - og kan forsikringsselskabet opsige min forsikring, hvis/når de får besked?

Svar

Det Topdanmark på dansk skriver i sine vilkår er, at hvis du kommer ud fra et ulykkestilfælde og hændelsen skyldes sclerose, vil man ikke dække hændelsen og dermed ikke udbetale en evt. forsikringssum. Altså falder du og slår tænderne ud, fordi du pga. sclerose ikke er så godt gående, vil man ikke dække, men skyldes hændelsen ikke sclerosen, vil hændelsen være dækket og evt. erstatning blive udbetalt. Hvis man kommer ud for en dækningsberettiget hændelse, eks. en brækket arm, armen ikke vokser ordentlig sammen og medfører en invaliditetgrad over 5/8%, udbetales den procentdelen af forsikringssummen.

Handi forsikring, virker på den måde at den erstatter ved et knoglebrud uanset om det vokser ordentligt sammen, men medfører bruddet en méngrad, medfører det ikke nogen højere erstatning. Konklusionen er at de ikke dækker ens, og at Topdanmarks produkt mest ligner en "normal" ulykkesforsikring.
Du kan evt. rekvirere beløbene for erstatning ved brækket lemmer.

Du er i øvrigt ikke forpligtet til at fortælle selskabet om din sclerose.