Gå til hovedindhold

Ugifte samlevende, vidnetestamente

Spørgsmål

Jeg har i mange år været i et fast parforhold. Vi ønsker, af flere forskellige årsager, ikke at gifte os.

Mine spørgsmål er: Kan et testamente skrives så simpelt, at der blot skrives i det at den som dør sidst, af x og y, skal arve mest muligt efter den først afdøde? Når den ene af os så engang er død, vil skifteretten så automatisk maksimere den længstlevendes arv, ved at minimere afdødes arvingers tvangsarv ect? Vil det, desuden, være tilstrækkeligt at få to vidner til at skrive under på testamentet?

Svar

Det forenklede forslag til testamente, du spørger ind til, kan jeg ikke anbefale - jeg forudsætter, at I begge har livsarvinger (børn).

Skriver man i testamentet, at længstlevende skal arve mest muligt, og førstafdødes livsarvinger alene skal arve deres tvangsarv, efter den til enhver tid gældende arvelov og ikke andet, vil længstlevendes livsarvinger arve alt, hvad længstlevende efterlader sig. Det er måske ikke det, der er ønsket.

Derfor skal det anføres, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død.

Det anføres, at I har boet sammen i en årrække, og dermed kan I have mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Mit råd vil være, at I skal få en advokat til at hjælpe med opretetlse af testamentet.

I skal få taget stilling til, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, herunder om jeres respektive livsarvinger skal ligestilles, således at de arver lige meget, så man modregner den arv, førstafdødes livsarvinger har fået ved  førstafdødes død. Endelig skal I også være opmærksom på, om der skal ændres på begunstigelsesbestemmelser i eventuelle pensioner eller forsikringer.

Testamentet kan oprettes for vidner, men dette er heller ikke, hvad jeg vil anbefale.

 

Et testamente, der oprettes for notar - på dommerkontor - underskrives i 2 eksemplarer, genparten bliver på dommerkontoret og indberettes til bil- og personbogen, hvilket indebærer, at testamentet altid vil komme frem ved dødsfald, da skifteretten automatisk retter forespørgsel om, om der er oprettet testamente. Man har ikke den samme sikkerhed for, at et vidnetestamente kommer frem ved dødsfald.

 

Udgiften til at få et testamente notarialbekræftet er kr. 300. Salæret der beregnes for opretetlse af testamente kan I ringe til advokaten og få oplyst.