Gå til hovedindhold

Ugifte samlevende, fast ejendom og børn

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 39 år, fik konstateret sclerose i 2007, købte hus sammen med min samlever i sommeren 2008. Vi har to børn sammen på 6 og 3 1/2 år nu. Min sygdom ligger heldigvis i den fredelige ende, men kigger frem i løbet af ugen med et sovende venstre ben, den trælse træthed og skal ikke have for meget kørende på en gang, så ryger koncentrationen og jeg får en kort lunte. Men klarer mig ellers fint.

Gennem årene har han været meget væk på arbejde, og jeg har holdt fleksjob (som jeg er glad for - 20 t/ugen) hus, børn etc. kørende. Det har slidt på forholdet, og nu har han sagt stop. Hvor står jeg så nu, når jeg flytter? Vi ejer hver halvdelen af hus og grund. Der er ingen friværdi, stor afbetaling gennem årene, så banken vil nok ikke, at han betaler mig ud. Skal jeg gå mod at han overtager, uden jeg får en krone med - står for noget gæld og kan starte på bar bund? Og hvis huset sælges med tab for os begge? Hvordan med børnene - jeg har passet dem 90% af tiden, spiller det nogen rolle for hvor de skal bo m.m. Hvilken hjælp skal jeg være obs på at kunne få fra kommunen som enlig mor med kronisk sygdom?

Svar

Jeg synes, at du først skal orientere dig på Borger.dk Hvor skal barnet bo, herudover skal du være opmærksom på mulighed for ansøgning af hel- eller delvis friplads i daginstitution og boligsikring. Beregning er indkomstafhængig, men du vil kunne få vejledning enten ved kontakt med din kommune eller Udbetaling Danmark. Jeg går ud fra, at du søger lejebolig i almennyttigt boligselskab. Der vil skulle betales et indskud, det er nok tvivlsomt om du vil opfylde betingelserne for kommunegaranteret lån, men du bør under alle omstændigheder undersøge det.

Nu kan jeg ikke vide, om du måtte opfylde betingelserne for støtte efter serviceloven § 100, men læs nærmere her på hjemmesiden Merudgifter pga handicap.
Annette Køhler
Socialrådgiver


Når ugifte samlevende går fra hinanden, er der ikke et regelsæt der siger noget om, hvad der skal ske, såfremt man ikke kan blive enige. Det ville have været noget andet, hvis I havde været gift. Men da jeg kan forstå, at I ejer huset 50-50, vil det være sådan at I begge som udgangspunkt har ret til at købe den anden ud. Hvis der ikke er nogen friværdi i huset, kunne en løsning være, at den ene overtager huset, herunder den tinglyste gæld, og uden at skulle betale den anden noget, og således at den anden frigøres for gælden i ejendommen. Det kunne måske være en løsning for jer, hvor jeg kan forstå at din samlever overvejer den model. Hvis huset sælges med underskud, vil det være sådan at I som udgangspunkt kommer til at hæfte solidarisk, for det lån der måtte komme. Det betyder, at hvis den ene ikke betaler, så går banken efter den anden, for at få beløbet dækket. Normalt indgås der en afdragsordning med begge parter. Engang imellem kan man have held med, at banken lader gælden splitte op, sådan at man fremadrettet hver især hæfter for halvdelen af lånet.

Med hensyn til børnenes bopæl vil det naturligvis have stor betydning, at du altid har været den primære omsorgsperson for børnene. Prøv om du kan få indgået en aftale med børnenes far omkring bopæl og samvær, inden du flytter, sådan at det er på plads inden du ændrer din adresse. Hvis I ikke kan blive enige om bopæl og samvær skal sagen indsendes til Statsforvaltningen. Hvis I fortsat ikke kan blive enige om bopæl i Statsforvaltningen, har I hver især mulighed for at indbringe spørgsmålet for retten. Statsforvaltningen kan ikke træffe afgørelse om bopæl. For så vidt angår samværet er det imidlertid Statsforvaltningen der har mulighed for at træffe en afgørelse, hvis I ikke kan blive enige. Det kan retten ikke.
Rikke Frødstrup
Advokat