Gå til hovedindhold

Ugifte samlevende, deling af aktiver

Spørgsmål

Jeg har levet i et papirløst forhold og er nu i konflikt med min daværende kæreste, på grund af vores hus.

Situationen er, at vi købte huset sammen og nu, da vi ikke længere er sammen, vil han købe mig fri, hvilket er fint for mig - jeg aner bare ikke hvordan det foregår og hvem der kan være min rådgiver, så jeg ikke bliver økonomisk snydt?

Svar

Inden du afstår din del af ejendommen bør den vurderes af en statsautoriseret ejendomsmægler. Hvis I ved købet har oprettet en samejeoverenskomst, vil fremgangsmåden typisk være beskrevet heri.

Når vurderingen, der angiver ejendommens pris i almindelig fri handel efter omkostninger ved salg, foreligger, kan det opgøres, hvilken friværdi der er tale om. Du skal være opmærksom på, at handelsomkostninger ikke fratrækkes, når der er tale om, at en af parterne overtager ejendommen.

Friværdien, excl. handelsomkostninger, deles, hvis der ved købet er indskudt lige store beløb - eller ejendommen er købt for lånte midler.Typisk deler man registreringsafgiften og hver part betaler egne omkostninger til rådgiver.

Inden underskrift på aftale om overdragelse, skal der ske deponering eller garantistillelse af det beløb, du skal have udbetalt. Endvidere skal der, hvad enten der er en friværdi der skal dels, eller dette ikke er tilfældet, søges om gældsovertagelse vedrørende kreditforeningslån, private pantebreve og bankgæld tinglyst på ejendommen.

Der skal foreligge accept af, at din tidligere kæreste kan godkendes som enedebitor. Sagt med andre ord: du skal frigøres som debitor og dermed ikke længere hæfte for gælden i forbindelse med ejendommen.

Jeg vil råde dig til, at du tager kontakt til en advokat for at få hjælp til dette.