Gå til hovedindhold

Ueninghed om detaljerne ved tildelt invalidepension

Spørgsmål
Jeg er lige blevet tildelt invalidepension fra min pensionsforsikring, hvilket jo er en god ting, men jeg er dog ikke enig i detaljerne i afgørelsen, og ved ikke rigtig hvordan jeg skal gribe situationen an?

Jeg fik konstateret attakvis MS i 2004. På grund af sclerosetræthed blev jeg i 2005 visiteret til et flexjob
- 50% tilskud - og jeg var så heldig at kunne fortsætte i et fleksjob hos min daværende arbejdsgiver.
I løbet af de næste par år gik jeg gradvis mere ned i tid, og i 2008 blev mit fleksjob ændret til at være med 2/3 del tilskud.
Jeg fik i den forbindelse udbetalt invalidesummen fra min pensionsordning, da jeg opfyldte betingelserne.

I starten af 2010 hang det slet ikke sammen for mig længere på grund af udpræget sclerosetræthed, og jeg sygemeldte mig derfor og henvendte mig samtidig til kommunen m.h.p. at få førtidspension.
Denne sag kører p.t.

I slutningen af 2010 blev jeg opsagt af min arbejdsgiver på grund af det lange sygefravær, og fordi der ikke var udsigt til at jeg kom tilbage igen.
Da jeg fik min opsigelse henvendte jeg mig til mit pensionsselskab for at søge om at få invalidepension og præmiefritagelse. Jeg har nu fået svaret på min ansøgning.
Jeg har fået tildelt invalidepension 50% af min løn og præmiefritagelse, men kun på ½-delen af mine pensionsindbetalinger, hvilket jeg ikke helt forstår?
Deres forklaring er at den anden halvdel er på en police der først er tegnet i 2005, og da jeg ved tegningen af den var i et fleksjob, opfylder jeg ikke betingelserne for at få præmiefritagelse på policen.

I juli 2005 blev min pensionsordning rigtig nok ændret således, at ½-delen af min indbetalinger blev sat i en aktieordning. I forbindelse med ændringen havde jeg en samtale på mit arbejde med arbejdsgivers uafhængig pensionsrådgiver (AON).
Ved mødet fortalte jeg rådgiveren, at jeg havde MS og derfor var i fleksjob. Ved mødet lavede han nogle beregninger for mig på, hvad jeg ville kunne få udbetalt i invalidepension, hvis det skulle bliver aktuelt.
Efter mødet modtog jeg så pludselig en ny police på den ½ del af mine pensionsindbetalinger, der skulle i aktieordningen.
Det forstod jeg ikke, for ved mødet havde jeg opfattet det som en mindre ændring, der blot handlede om hvor pengene blev anbragt. En ændring som jeg troede blot vil betyde, at jeg fik en opdateret police.
Jeg ringede derfor til pensionsrådgiveren, der forklarede mig at det blot var en teknikalitet, så der kunne holdes styr på pengene, hvilket jeg troede på og så glemte jeg alt om det, indtil jeg så svaret på min ansøgning om invalidepension og præmiefritagelse.
Jeg var aldrig gået med til ændringen ved rådgivningsmødet i 2005, hvis pensionsrådgiveren havde gjort konsekvenserne klart for mig. 
Jeg føler mig snydt og meget dårligt rådgivet, men hvad kan jeg gøre for at få rettet op på den uheldige situation jeg er kommet i?

En anden ting der undrer mig ved afgørelse er beløbet de vil udbetale til mig som invalidepension.
Beløbet svarer til 50% af min løn i januar 2005 og ikke til 50% af min nuværende løn? Et sted i afgørelse skriver de ...”Vi har vurderet at forsikringsbegivenheden er den 4. januar 2005, hvor du blev sygemeldt fra.” Den dato er da jeg blev sygemeldt i forbindelse med at jeg fik diagnosen.

Kan det være rigtigt, at de kan bruge denne dato som beregningsgrundlag for hvad jeg skal have udbetalt i invalidepension? Når sygemeldingen der afstedkom at jeg søgte om invalidepension var d.16.3.2010.
Svar
Det lyder som om, at du har modtaget dårlig rådgivning i forbindelse med omlægningen af din pensionsordning.

Jeg vil foreslå, at du kontakter AON og sender dem en beskrivelse af forløbet, sådan som den du har skrevet til mig. Herefter må selskabet redegøre for hvad det er for en rådgivning du har fået.
Problemet er at hvis selskabet/rådgiveren benægter, at forløbet er sådan som du beskriver, så er det dig der skal bevise, at rådgiveren har sagt sådan som du beskriver. 

Jeg synes du har en god sag uagtet om det kan bevises eller ej.
Normalvis vil man jo ikke af egen fri vilje udtræde af en præmiefritagelse når man har sclerose, det at pensionsordningen lægges om, betyder ikke at præmiefritagelsen ændres, hvis indbetalingen er det samme blot fordelt på 2 policer, er risikoen for selskabet også det samme. 

Spørgsmålet om datoen for forsikringsbegivenhedens indtræffen – altså datoen for beregningen af din invalidepension – afhænger af betingelserne i din aftale med pensionsselskabet.
Selskabets holdning kan godt være rigtig.

Hvis du gerne vil gøre mere ved det spørgsmål, så vil jeg anbefale at du kontakter en advokat, som kan hjælpe dig med konkret at vurdere, om selskabets afgørelse vedrørende datoen er i overensstemmelse med den aftale, som er indgået mellem dig og selskabet.