Gå til hovedindhold

Udlandsophold

Spørgsmål
Jeg har en datter på 20 år der fik sit første attack og diagnosen MS tidligere i år. Hendes situation er den, at hun gerne vil være bosiddende i London, og derfra læse til lærer pr. e-mail, tilknyttet RUC. Om end det meste foregår via internettet, kommer hun dog hjem én gang pr. måned, for at læse på RUC i 3 dage.

Hun vil gerne forsætte med tilknytning og medicinering (Avonex) på det danske sygehus hun nu har et forløb på, ligesom hun gerne vil beholde sin egen praktiserende læge. Herudover vil hun gerne have udboende SU.

Hvordan klarer vi disse opgave?
Svar
Selve uddannelsen og måden at være tilknyttet RUC på, går jeg ud fra, at din datter har aftalt med uddannelsesstedet. SU fastsættes ud fra bopælsstatus og hvorvidt din datter kan være omfattet af reglerne for beregning af SU som udeboende må bero på vurdering fra SU-Styrelsen.

Grundlæggende er mulighed for ydelser her i landet betinget af bopæl og tilmelding til Folkeregisteret. Det gælder således også for ydelser efter Sundhedsloven. Det er efter denne lovgivning, der ydes læge- og speciallægehjælp. Rådgivningspanelets læge har i tidligere besvarelser omtalt reglerne for behandling under udenlandsophold.

www.borger.dk, er der beskrevet regler for lægehjælp under ophold i udlandet.