Gå til hovedindhold

Udgifter til kørekort

Spørgsmål

Jeg ønsker at høre, om det er muligt at søge tilskud til udgifter til udstedelse af kørekort - udgift til fotografi og lægeattest. Det er udgifter, der er hveranden år kr.110 og kr.375. Hvor søges om disse tilskud?

Svar

Personer, som er berettiget til handicapbil eller er i besiddelse af en sådan kan få dækket udgift til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige grunde jf. bekendtgørelse om støtte til bil § 14, se bekendtgørelsen her på Retsinformation.dk.

Drejer det sig om personer, som ikke har handicapbil kan der være en mulighed for dækning af udgift i h. t. servicelovens § 100. Det betinger dog, at man er i personkredsen for dækning af merudgifter. Ankestyrelsen har udtalt sig vejledende herom se her på deres hjemmeside. Som nævnt betinger det, at man er i personkredsen for dækning af merudgifter. På Scleroseforeningens hjemmeside kan du læse nærmere herom på
Merudgifter pga handicap.

Såfremt udgiften dækkes jf. ovenstående drejer det sig om udgift til lægeerklæring, men ikke udgift til foto.