Udgifter til bobestyrerhonorar og vurdering af boets aktiver
d. 19 august 2010

Min mand døde for to år siden til september. Vi har haft bobestyrer på, på grund af to særbørn, desuden er der to fællesbørn.

Vi havde fælleseje og der foreligger ikke noget gyldigt testamente.

Jeg er klar over, at de to særbørn skal arve på lige fod med fællesbørnene, men der har været udgifter til bobestyrerhonorar og forskellige vuderingshonorarer, idet det ene særbarn har ønsket at få vuderet så at sige alt.

Alt dette beløber sig  i alt til 60.000 kroner.

Mit spørgsmål lyder således: Hvorfra bliver disse ekstra boudgifter modregnet? Er det korrekt, at de bliver fratrukket vores fælles aktiver sammen med den almindelige gæld?

Udgifter til bobestyrerhonorar og vurdering af boets aktiver betales som udgangspunkt af boets formue. Det betyder, at udgifterne fratrækkes den formue, som I som arvinger skal dele mellem jer.

Når boet kan afsluttes, laver bobestyreren en boopgørelse, hvor I kan se, hvilke aktiver der indgår i boet, hvilke udgifter boet har betalt, og hvordan den resterende arv skal fordeles. I denne opgørelse bør I også kunne se udgifterne til bobestyrerhonorar, vurderinger mv.

Skrevet d. 19 august 2010