Gå til hovedindhold

Udgift til fornyelse af kørekort

Spørgsmål
Jeg har et spørgsmål vedrørende kørekort: Jeg er bevilget invalidebil og tænker lidt på, om kontrolperioden på de 2 år for kørekortet eventuelt kan forlænges?

Der sker ikke yderligere med hensyn til min førlighed bag rettet, så jeg synes at det er tidsspilde og endnu en udgift jeg godt kunne være foruden.
Svar
Der er udarbejdet en vejledning om udstedelse af kørekort og neurologiske lidelser, se http://www.sst.dk/publ/Publ2008/Tilsyn/Koerekort/Vejl_neurosygd_kkort.pdf. Særlige forhold for personer med multipel sclerose fremgår af pkt. 2.8. Normal praksis er 2 år og det er kørekortmyndigheden, der fastsætter denne grænse. Jeg forstår som sådan godt, at du kan finde det unødvendigt, men reglerne følges som udgangspunkt.

Du skriver, at du har handicapbil og du har som følge heraf også mulighed for at dækket de udgifter, der er forbundet med fornyelse af kørekortet. Reglerne fremgår af § 13 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1043 af 1/9 2010 om støtte till bil:

Tilskud til kørekort m.v.

§ 13. Når betingelserne for støtte til køb af bil, jf. §§ 1-3, er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og en kontrollerende køreprøve samt, hvis det er nødvendigt, en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet. Der kan endvidere ydes tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

Stk. 2. Til opnåelse eller fornyelse af kørekort ydes tilskud til det antal køretimer, som under hensyn til ansøgerens helbredstilstand og alder anses for rimeligt. Hvis en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år modtager køreundervisning efter stk. 1, ydes tilskuddet til det antal køretimer, der anses for rimeligt.

Stk. 3. Hvis køreundervisningen skal finde sted i ansøgerens egen bil på grund af dennes særlige indretning, kan der ydes tilskud til betaling af på- og afmontering af skolepedaler.

Du skal kontakte din kommune med dit kørekort, hvor dato for fornyelse fremgår og kvittering for udfærdigelse af lægeerklæring.