Gå til hovedindhold

Uddannelse ved siden af fleksjob

Spørgsmål
Jeg skriver, for at få mere at vide om, hvad jeg kan bede om hjælp til og forvente af systemet.

Situationen er den, at jeg er uddannet pædagog og det er urealistisk at jeg kan fortsætte inden for dette fag på sigt, da det er for hårdt for mig fysisk. Jeg har derfor længe gerne ville læse videre, for at kunne kvalificere mig til et "stillesiddende job", med henblik på at kunne arbejde flere timer. Jeg er i flexjob og arbejder som 2/3 nedsat funktionsevne.

Jeg er nu så heldig, at jeg er blevet optaget på Danmarks Pædagogiske Universitetskole på en deltids-suppleringsuddannelse (det vil, i praksis, sige 2½ time om ugen i to semestre), hvor jeg opgraderer til en bachelorgrad og herefter har en forhåndsgodkendt optagelse på kandidatdelen.

Jeg synes at det er fantastisk og glæder mig rigtig meget. Mit arbejde er endvidere i mødekommende overfor dette.

Suppleringsuddannelsen koster 10.000 kroner (2 gange 5.000 kroner), hvor kandidaten er gratis. Mit spørgsmål er derfor: Kan jeg bede om hjælp fra kommunen, til at betale denne suppleringsuddannelse, da det, qua sclerosen, er urealistisk for mig at kunne blive i det job jeg har nu, hvorfor dette jo for kommunen er en god - og billig - investering?

Jeg har ikke råd til at betale den selv (er også enlig mor). Uddannelsesstart er den 1. september.
Svar
Jeg kan forstå, at du er visiteret til fleksjob som pædagog med skånehensyn svarende til 2/3 løntilskud. Udgangspunktet for visitering til fleksjob er, at kommunen har vurderet, at du har varige begrænsninger i din arbejdsevne. Jeg forudsætter, at du forinden visitering til fleksjobbet har fået andre relevante tilbud efter lovgivningen.

Som jeg også forstår det, passer du pt. dit fleksjob og jeg går også ud fra, at kommunen har foretaget den fornødne opfølgning på dit fleksjob, hvor det ikke har fremgået, at du har problemer med at passe dit job. Kommunen vil i den forbindelse være forpligtet til at vejlede dig om andre muligheder inden for lovgivninger, herunder eventuel omplacering.

Anden form for arbejde, uddannelse eller lignende skal oplyses overfor kommunen. Du har oplysningspligt om ændringer, der kan have indflydelse på bevillingen af fleksjobbet.

Jeg er ikke helt klar over, om din uddannelse pr. 1.9 vil være indeholdt i din arbejdstid eller ej. Hvordan din kommune vil stille sig, hvis du sideløbende dit fleksjob er i stand til at følge uddannelse kan jeg ikke udtale mig om. Jeg er godt klar over, at du skriver, at det drejer sig om 2½ time om ugen, men jeg tænker, at der også må være forberedelsestid for at følge uddannelsen. Det vil kunne have indflydelse på kommunens vurdering af dit fleksjob og skånehensyn, såfremt du er i stand til at følge en videreuddannelse i din fritid.

Kommunen vil som sådan ikke være forpligtet til at yde økonomisk støtte til en videreuddannelse uden en vurdering af nuværende forhold, opdatering af resurseprofil m.m.  Det vil derfor bero på en konkret vurdering af din arbejdsevne.

Jeg kan se af din mail, at du under alle omstændigheder starter pr. 1.9 og skal derfor gøre dig opmærksom på din oplysningspligt, uden at jeg konkret kan vejlede dig om kommunens holdning til den situation.