Gå til hovedindhold

Udbetaling af 'Tab af erhvervsevne' i forhold til fleksjob

Spørgsmål

Jeg har et par spørgsmål som jeg håber du kan hjælpe mig med: Det er sådan at jeg har fået tilkendt et fleksjob på 16 timer om uge, men da fleksjob kun giver tilskud ud fra mindsteløn, vil det i min situation sige at jeg mister 10.000 kr. om måneden, selv med min normale timeløn på de 16 timer.

Jeg har så regnet på det, og det er sådan, at jeg vil få 7000 kr. mere hvis jeg frasiger mit fleksjob, og får en ”normal” deltidsstilling, da jeg så vil få udløst min tabte arbejdsevne forsikring (da fleksjob tilskudet ikke mere skal indregnes).

Jeg har en forsikring ved tabt arbejdsevne der udløses ved ½ nedsat arbejdsevne. Nu er mit spørgsmål så: Kan forsikringsselskabet (Dancia), kræve at jeg skal tage tilbudet om et fleksjob?

Dette leder så lidt hen til mit andet spørgsmål: Har man ret til at beholde forsikringen ved jobskifte, arbejdsløshed m.m., da denne forsikring er oprettet igennem min arbejdsgiver?

Svar

Det er et kompliceret spørgsmål at svare på, og idet der kan være dækningsmæssige forskelle i de forskellige pensionsselskaber, er svaret med visse forbehold.


Sådan som jeg læser din mail har du 2 spørgsmål, det ene er hvorvidt Danica kan kræve at du tager fleksjobbet og det andet hvordan du er stillet ved jobskifte.

Der stilles i de fleste selskaber krav til at man tager et fleksjob, men ud for en rimeligheds betragtning, i dit tilfælde lyder det ikke helt rimeligt hvis det medfører at du går væsentligt ned i indtægt. Det undrer mig at du ikke får udløst din tab af erhversevne dækning, hvis din arbejdsevne er nedsat med over 50% - det lyder endda til at du har fuld dækning ved 50%.


Hvilke forudsætninger der ligger til grund for beregningerne kender jeg ikke, men meningen med dækningen er ikke at der skal tænkes i, om der tages fleksjob eller almindeligt deltidsjob. Da sagen er meget konkret, synes jeg du skal kontakte Forsikringsoplysningen på tlf.: 33 43 55 00.

Hvad angår dit andet spørgsmål er det igen afhængig af selskab og forudsætninger.

Hvis du har en tab af erhvervsevne under udbetaling har du typisk også præmiefritagelse på ordningen, det vil sige du betaler ikke selv for ordningens videreførsel, det gør Danica som dit pensionsselskab.


Ved jobskifte, og dermed indtrædelse i en anden firmapension, skal der typisk udfyldes en helbredserklæring, førtidspensionserklæring eller lignende, afhængig af den aftale der er indgået mellem ny arbejdsgiver og pensionsselskab.

Du vil så nok ikke kunne indtræde i ordningen på grund af din sygdom, hvorfor det naturlige er at fortsætte med den man allerede har. Det vil sige at du viderefører din ordning med ny arbejdsgiver eller viderefører den privat ved arbejdsløshed.

Dog skal du være opmærksom på, at forsikringsdækningerne typisk fordyres når du udtræder af den oprindelige firmapension. Nye priser kan oplyses ved kontakt til pensionsselskabet.