Gå til hovedindhold

Udbetaling af tab af erhvervsevne

Spørgsmål

På vegne af et medlem spørger jeg angående frasigelse af fleksjob med henblik på at få udbetalt tab af arbejdsevne forsikring. Arbejder i fleksjob efter gamle regler og arbejdsevnen er ændret, så hun kommer under grænsen for dette timemæssigt - har været lønnet for 30 timer og arbejdet ca. 17,5 timer svarende til 10 timer effektivt, men nu er arbejdsevnen yderligere nedsat, så hun kan arbejde effektivt 7 timer. Det vil formentlig indebære, at arbejdsgiveren ikke kan opretholde ansættelsen.
Hun vil så skulle deltidssygemeldes efter gældende regler og i forhold til det offentlige lade sagen gå sin gang. Problemet er, at hun har så gode dækninger i sine forsikringer, som kommer til udbetaling ved 50% tab af arbejdsevne, at hun er til grin, hvis hun bliver selvbetaler og fortsat arbejder i et fleksjob efter nye regler. Vi har regnet på, at hun vil være dækket for løntab ved at frasige sig fleksjobretten og få sin tab af arbejdsevne dækning udbetalt uanset offentlige ydelser. Hvad vil forsikringsselskaberne kunne gøre, hvis hun beder dem behandle sagen, udfra at hun ingen offentlig ydelse modtager?

Svar

Jeg har talt med specialister, der sidder med lignende skader/forløb. Jeg har forespurgt, om der er en generel betragtning man kan gøre, hertil er svaret nej. Der er så mange vilkår på området, at den kraftigste anbefaling de kommer med, er at kontakte medlemmets pensionsselskab og kommunen om den konkrete sag og hører deres vurdering. Hvis medlemmet har fået forværret sit helbred, vil jeg råde medlemmet til at kontakte kommunen, som skal vurdere om betingelserne for fleksjobbet fortsat er opfyldt. Hvis medlemmets tilstand er blevet forværret, er medlemmet også velkommen til at kontakte sit pensionsselskab, der kan vurdere tab af erhvervsevnen igen. Dette kan også gøres uden medlemmet opsiger det nuværende fleksjob. Hvis medlemmet deltidssygemelder sig vil hun få sygedagpenge eller ledighedsydelse. Det vil jeg ikke råde medlemmet til. Selskabet vil typisk indhente supplerende oplysninger om medlemmets helbred og generelle erhvervsevne tab, før der kan træffes en ny afgørelse. Herunder vil selskabet ofte afvente kommunens revurdering og evt. ny arbejdsprøvning.

Generelt kan det siges, at det at medlemmet i det konkrete fleksjob ikke kan arbejde de aftalte timer, ikke i sig selv dokumenterer eller sandsynliggør at medlemmets generelle erhvervsevne er nedsat, så det berettiger til  udbetaling af tab af erhvervsevne ved 50 %. Antallet af timer i fleksjobbet er fastsat ud fra arbejdsevnen i den konkrete jobfunktion, og siger ikke nødvendigvis noget om medlemmets generelle erhvervsevne. Selv hvis kommunen kommer med en ny vurdering af, hvor mange timer medlemmet kan arbejde i et fleksjob eller ved en arbejdsprøvning, vil selskaberne ikke nødvendigvis følge dette i vurderingen af, om der kan udbetales fra forsikringen. De fleste selskaber vil ikke lægge sig fuldt op af kommunens vurdering, men foretage sin egen vurdering af medlemmets helbred. Når kommunen vurdere om arbejdsevnen er nedsat, er det udover de helbredsmæssige oplysninger også sociale forhold, der bliver vurderet. Dette er således en bredere vurdering end de fleste selskabers betingelser.

Jeg er ked af, at jeg ikke kan gøre det mere konkret, men vilkårene i pensionsselskaberne er simpelthen for forskellige, men det bedste råd er at kontakte selskabet og fortælle om den konkrete situation om, at medlemmets helbredssituation har ændret sig.