Gå til hovedindhold

Udbetaling af sygedagpenge under ferie

Spørgsmål
Min mand fik i januar konstateret sclerose efter et voldsomt attak. Han arbejder som håndværker og er derfor i gang med at søge revalidering. Pt. er han på sygedagpenge, og er i gang med et aktiveringsforløb igennem kommunen.

Før han blev syg havde vi bestilt et sommerhus i Danmark i 1 uge. Man er jo ikke berretiget til at holde ferie, når man er på sygedagpenge. Kan der alligevel gøres undtagelser?
Svar
Din mand har ikke ret til at holde ferie, mens han er sygemeldt og modtager sygedagpenge. Afholdelse af ferie er uforeneligt med, at udbetaling af sygedagpenge forudsætter uarbejdsdygtighed.  

Det er altid en forudsætning for udbetaling af sygedagpenge, at man kan medvirke til den opfølgning som tilrettelægges af sagsbehandleren. Det er dog i nogle situationer muligt at deltage i opfølgningen selvom man opholder sig et andet sted end på hjemadressen. Hvis I tager ophold et andet sted i Danmark fx i sommerhus er det kun muligt såfremt det er foreneligt med opfølgningsplanen og behandlinger.  

Hvis din mand har feriepenge kan evt. raskmelding komme på tale. Det vil dog også kræve godkendelse fra sagsbehandleren om midlertidig stop af sygedagpenge og mulighed for genoptagelse af udbetalingen efter endt ferie.  

Så under alle omstændigheder vil det være nødvendigt at aftale nærmere med sagsbehandleren.