Gå til hovedindhold

Udbetaling af erstatning to gange

Spørgsmål

Mit problem drejer sig om, jeg har meldt en mand, som udgav sig for at være en anden end han var, for at forulempe mig. Jeg vandt i by- og landsretten og manden skulle betale mig en tort på 20.000 kroner, for at forulempe mig og udgive sig for at være en anden end han var.

Nu er problemet så, at min advokat har klokket noget så volsomt i det: Han har sendt mig 2 checks for tort, hvorpå jeg selvfølgelig ringer til ham, for at gøre om det kan være rigtigt. Til dette svarer han, at når han har sendt dem til mig, så er det selvfølgelig mine og jeg bare skal bruge dem.

Efterfølgende sker der så det, at jeg får brev fra politiet, om at jeg har fået udbetalt for tort 2 gange, hvorfor jeg skal betale nogle af pengene tilbage (21.530,78 kroner), hvilket jeg jo selvfølgelig ikke umiddelbart har muligheder for.

Jeg kontaktede, naturligvis, min advokat med det samme, som sagde at fejlen er hans, men at jeg jo bare skulle betale det tilbage, jeg havde fået for meget.

jeg fik efterfølgende et møde med advokaten, sammen med min mand. Advokaten var meget ubehagelig, selvom han vidste jeg har været så meget igennem.

Jeg fik 67.750 kroner i godtgørelse for varigt mén, fra den 22-09-2007, hvilket betød at jeg løbende fik checks fra min advokat. Derfor kunne jeg ærgerlig talt, ikke finde ud af det med de checks - men det havde jeg jo også min advokat til at hjælpe mig med, troede jeg.

Avokaten siger nu at han ingen hjælp eller forsikringer har, som kan dække for hans fejl, hvorfor jeg skal gå hjem og betale (for hans fejl).

Mit spørgsmål til dig er: Ved du hvad jeg kan gøre? Er der eventuelt en hjælp nogen steder fra, til hvordan jeg får bragt orden i dette kaos?

Svar

Som jeg læser dit spørgsmål, er du muligvis, på det tidspunkt hvor du modtager torterstatning anden gang, klar over, at der kan være tale om en fejl - jvf.den telefoniske henvendelse til advokaten.

Generelt er man forpligtet til at tilbagebetale, hvad man fejlagtigt har fået udbetalt. Man opnår en uberettiget berigelse ved at beholde et beløb, man med urette har fået udbetalt.

Det kan være afgørende for din tilbagebetalingspligt, hvordan fremsendelsesskrivelserne har været formuleret -er de eksempelvis meget uklare, eller ligefrem vildledende formuleret, kan det være undskyldeligt at du hæver beløbet anden gang. Det afgørende for bedømmelsen af din tilbagebetalingspligt er, om du vidste eller burde vide, at anden udbetaling var en fejl.

Mit råd vil være, at du finder fremsendelsesskrivelserne frem, og er der uklarhed i disse, kan du tage en drøftelse med politiet om situationen.

Indholdet at telefonsamtalen med advokaten kan være vanskeligt for dig at bevise, men finder du at der er grundlag for at antage at fejlen fuldt og helt er hans, kan du klage over hans rådgivning og adfærd til Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Inden du går i gang med at bruge et eller begge ovennævnte forslag, synes jeg du skal henvende dig hos din lokale retshjælp med fremsendelsesskrivelserne og drøfte sagen med dem. Oplysning om nærmeste retshjælpskontor kan fås ved henvendelse til dommerkontoret i den retskreds du hører under.