Gå til hovedindhold

Udbetaling af arbejdsmarkedspension

Spørgsmål
Jeg blev i 2008 ansat i et fleksjob med 2/3 løntilskud. Sidste år fik jeg bevilget pension fra min arbejdsmarkedspensionsordning, som følge af mit erhvervsevnetab, men er fortsat ansat i fleksjobbet.

Jeg er nu kommet i tvivl, om hvorvidt jeg er forpligtet til at oplyse kommunen, at jeg oppebærer denne pension, og om det kan tænkes at få konsekvenser?
Svar

Dit pensionsselskab har truffet afgørelse ud fra en helbredsmæssig vurdering og ifølge deres forsikringsbetingelser. Det har ikke nogen indflydelse på din fleksjobbevilling, men kan have det, ved eventuel ledighed fra dit fleksjob, med reduktion i din ledighedsydelse.