Gå til hovedindhold

Udarbejdelse af gældssaneringsforslag

Spørgsmål
Jeg vil gerne spørge om du kan hjælpe mig med at finde en ekspert til et gældssaneringsforslag, idet jeg slet ikke kan overskue om det er det en advokat, revisor eller en helt tredje der kan hjælpe mig med at se om det kan blive fornuftigt.

Jeg er førtidspensionist så har ikke så mange penge, så vil gerne vide hvis der er nogle der eventuelt hjælper frivilligt eller for et lille beløb.
Svar
Du kan søge om gældssanering uden hjælp fra en advokat eller revisor. Det er gratis at søge, og man gør det ved at udfylde en blanket, som du skal sende til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Blanket og vejledning kan du finde her: http://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter/gaeldssanering/Pages/default.aspx.

Blanketten indeholder en række spørgsmål om din økonomi. Det er vigtigt, at du husker at vedlægge de bilag, som er nævnt.

Når skifteretten har modtaget din ansøgning, vil skifteretten sandsynligvis indkalde dig til et møde, hvor skifteretten vil undersøge, om betingelserne for at starte en gældssaneringssag for dig er opfyldt. Skifteretten vil herefter udpege en medhjælper, skal hjælpe dem med at undersøge gældens størrelse, dens alder, omstændighederne ved din stiftelse af gælden m.v.

Hvis medhjælperen er enig i, at betingelserne for en gældssanering er opfyldt, vil medarbejderen lave et foreløbigt gældssaneringsforslag, som skifteretten, efter at have hørt kreditorerne, kan træffe afgørelse om.

Afhængig af  din indkomst vil medhjælperens gældssaneringsforslag enten indeholde en ordning, hvorefter gælden bliver slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, vil der blive lavet en afdragsordning, som du skal overholde i en årrække.