Gå til hovedindhold

Tysabribehandling og JC virus test

Spørgsmål

Jeg er pga. omstændighederne blevet tilbudt 2. valgs behandling for min attakvise sclerose. Og i den forbindelse er det Tysabri og Gilenya, der er på tale. Pt. venter jeg svar på blodprøven for, om jeg er JC-virus positiv. Hvis dette er tilfældet, er det så ikke muligt at få behandling med Tysabri, da det er denne medicin, jeg ville foretrække?

Svar

Hvis man er positiv for JC virus, er der risiko for at udvikle en alvorlig hjernebetændelse (PML) hvis man starter Tysabri. Generelt ønsker man derfor ikke at starte denne behandling, hvis man har målt JC virus antistoffer i en blodprøve. I stedet vil man som regel vælge Gilenya. Det skal dog nævnes, at styrken af JC virus testen kan variere, således at man kan have høj eller lav risiko for at udvikle PML. Risikoen for at udvikle PML afhænger af koncentrationen af JC-virus antistof i blodet og med vores nuværende viden betyder dette, at risikoen for PML hos mennesker med høj koncentration af JC-virus efter 24 måneders behandling er ca. 3,6 ‰ pr. år, svarende til 1 ud af 275 personer, hvilket lægeligt set er for højt. Hos mennesker med lav koncentration af JC-virus, er det samme tal ca. 0,2 ‰ per år, svarende til 1 per 5000 personer, hvilket er en risiko, der i visse tilfælde kan accepteres i et begrænset tidsrum, hvis alternative behandlingsmuligheder ikke eksisterer. Da du har mulighed for at starte Gilenya, vil man derfor, med al sandsynlighed starte dette, hvis du er positiv for JC virus antistoffer.