Gå til hovedindhold

Tysabri og risiko for PML

Spørgsmål
Min søster - som har haft attakvis sklerose siden 2006 - har desværre fået bekræftet, at hun har JC virus. Hun har indtil nu fået Tysabri med rigtig god effekt. JC virus skal vel forstås således, at hun er mere disponeret for at udvikle PML, men lægen vil "blot" holde yderligere kontrol med hende og ikke stoppe for Tysabribehandlingen.

Det er jeg bekymret over, for findes der noget alternativ så - Copaxone havde ingen effekt?
Svar
Ca. halvdelen af alle mennesker har JC virus i kroppen i slumrende tilstand, hvilket under normale omstændigheder er uden betydning.
Hvis man er i behandling med Tysabri, er der dog risiko for at JC virus kan udvikle sig til en sjælden, alvorlig hjernebetændelse, kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Risikoen for dette er dog lille, idet kun ca. 4 promille (4 ud af 1000 behandlede), i løbet af de første 3 års behandling med Tysabri, vil opleve dette og ca. 2 promille om året herefter.

I langt de fleste tilfælde, vil man derfor anbefale, at fortsætte Tysabribehandling, idet det skønnes, at fordelen ved behandlingen er langt større end risikoen. Desuden foretager man årlige MR skanninger, for at screene for PML, så de sjældne tilfælde af hjernebetænde kan stoppes i tidligt stadie.

Hvis man alligevel ikke ønsker, at leve med risikoen for at udvikle PML, kan man snakke med sin MS læge, om at skifte til en ny tabletbehandling Gilenya, der skønnes at være stort set lige så effektiv som Tysabri, og hvor der ikke er set risiko for PML udvikling.