Gå til hovedindhold

Tysabri og PML, september 2008

Spørgsmål

Jeg har lige været på neurologisk ambulatorium og er her blevet fortalt at der i den sidste måned har været to tilfælde - ét i Sverige og ét i Tyskland - hvor patienter på Tysabri har udviklet PML selvom de ikke var i kombinationsbehandling. Derfor er man igen tilbageholdende med at give Tysabri til patienter, med mindre der ingen anden udvej er.

Jeg spørger nu: Er dette sandt? Jeg kan ikke huske at have læst dette nogen steder.

Svar

Som det fremgår af svar andetsteds her på hjemmesiden, se Bivirkninger ved Tysabribehandling, har man i de behandlingsforsøg, der er lavet med Tysabri set to tilfælde af en alvorlig virusinfektion, der (forkortet) kaldes PML.

De to tilfælde opstod hos patienter, der samtidig fik anden behandling. Man har dog hele tiden regnet med, at sygdommen også ville kunne ses hos patienter, der kun var i behandling med Tysabri. Ved opfølgning af patienter i behandling med Tysabri indgår derfor også en løbende vurdering af, om der er tidlige tegn på PML.

Selvfølgelig har alle håbet, at der ikke ville komme flere tilfælde af PML, men i løbet af sommeren er der blevet rapporteret to tilfælde af PML, hos patienter i behandling med Tysabri. Indtil videre ser risikoen for PML dog ud til at være betydelig lavere end de oprindelige skøn, på 1 ud af 1000 behandlede.

Da kriterierne for behandling med Tysabri i Danmark er mere restriktive end de europæiske lægemiddelmyndigheders kriterier, er der, i det mindste på Rigshospitalet, ikke ændret på holdningen til behandling med Tysabri, men udviklingen på området følges naturligvis nøje.