Gå til hovedindhold

Tysabri og PML 2009

Spørgsmål

Jeg har set den seneste opgørelse over PML-tilfælde i forbindelse med Tysabri-behandlig. Det jeg, i denne forbindelse, savner, er oplysninger om hvordan det går de stakkels mennesker, som trods alle forholdsregler bliver syge?

Svar

Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) er en infektion i hjernen med et virus, der hedder JC virus. Mange af os har JC virus i kroppen, men det holdes normalt under kontrol af vores immunsystem. Ved sygdomme, hvor immunsystemet svækkes, eller ved behandling med medicin, der hæmmer immunforsvaret, kan virus imidlertid komme ind i hjernen og forårsage en alvorlig infektion.

Ved behandling af sklerose med Tysabri, ses i sjældne tilfælde (1 ud af 1000 eller mindre) netop PML i hjernen.

Hvis man ikke kan behandle den tilstand, der har svækket immunsystemet, vil sygdommen i reglen føre til døden, i løbet af nogle måneder. Hvis man derimod kan "genetablere" immunsystemets funktion, kan sygdommen gå i sig selv igen. Der vil imidlertid ofte komme betydelige gener efter en PML infektion. Det er derfor vigtigt, at sygdommen opdages så tidligt som muligt, da følgerne af sygdommen dermed kan begrænses.

PML infektion ved sklerose har i nogle tilfælde ført til døden, mens den i andre tilfælde er opdaget så tidligt, at man har kunnet ophøre med behandlingen og begrænse følgerne af sygdommen.

Hvis der er mistanke om PML under behandling med Tysabri, vil man holde pause med medicinen og foretage en MR-skanning af hjernen, eventuelt suppleret med undersøgelse for virus i rygmarvsvæsken.

Kan diagnosen bekræftes vil man fjerne medicinen fra blodet, ved en form for dialyse (plasmaudskiftning eller plasmaferese), hvilket gør at immunsystemet igen kan bekæmpe infektionen i hjernen, og sygdomsudviklingen i løbet af nogle uger kan bremses.