Gå til hovedindhold

Tysabri og graviditet

Spørgsmål

Jeg er sclerosepatient i behandling med Tysabri. Jeg får den sidste infusion i starten af august og opdager efterfølgende at jeg gravid.

Jeg er lykkelig for at skulle have barn nr. 2 og har naturligvis talt med min læge om medicinen. Jeg er blevet beroliget med at man formoder, at Tysabri ikke har misdannende effekt på et foster, men dog skulle øge abortrisikoen lidt. Jeg er nu i 12. uge og er alligevel lidt bekymret.

Kan jeg tage det roligt, eller er der noget at være bekymret for?

Svar

Det er usikkert, om der er nogen risiko forbundet med brug af Tysabri under graviditet.

I dyreforsøg har der været rejst mistanke om, at behandling kan øge risikoen for spontane aborter, men dette fund er usikkert. I meget høje doser har man set, at behandling, under graviditeten hos aber, kan ændre på bloddannelsen hos fosteret, men disse ændringer går i sig selv igen.

Herudover har man ikke kendskab til skadelige effekter af Tysabri på forsterudviklingen hos forsøgsdyr.

Der savnes fortsat viden om effekten af Tysabri på fosterudviklingen hos mennesker, men ud fra de foreliggende undersøgelser er der ikke noget, der tyder på en væsentlig risiko, ligesom det er usikkert, om behandling har nogen betydning for abortrisikoen.