Trivselsbil/chauffør
d. 31 juli 2012

Må der køres i en trivselbil af en chauffør, hvis den handicappede ikke er med.

Betingelserne for støtte til bil fremgår af bekendtgørelse, hvor det bl.a. fremgår, at bilen ikke må overdrages, udlejes og udlånes i længere tid.

Hele bekendtgørelsen kan ses her https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=139224. Der er således ikke noget til hinder for, at en anden bruger bilen forudsat ovenstående er opfyldt.   

Skrevet d. 31 juli 2012