Gå til hovedindhold

Træning og kompensation

Spørgsmål

Jeg har tidligere søgt råd hos dig på grund af mine kognitive problemer med: Manglende overblik, glemsomhed over igangværende gøremål, koncentrationsbesvær, sprogproblemer mm.


Dengang anbefalede du mig at jeg skulle have hjælp til at lære at bruge en kalender, for at danne mig et overblik over dagens aktiviteter, og dermed lære at holde fast i de igangværende aktiviteter. Denne hjælp søgte jeg hos kommunen i september og venter stadig på svar. Du konstaterede desuden at nogle af mine kognitive problemer skyldtes stress, hvilket jeg i dag kan se, at du havde ret i.

Nu står jeg i den situation at jeg bliver mere og mere besværet i at tale: Jeg glemmer ord, glemmer deres betydning, vrøvler og bytter rundt på ord. Hvor det tidligere kun var når jeg var træt at dette forkom, så er det nu det meste af døgnet, at jeg roder rundt i det sprogligt (hvilket selvfølgelig generer mig). Det er svært for mig, at gøre mig forståelig når jeg snakker med fremmede, der ikke kender min tankegang og derfor nok heller ikke tør gætte sig frem til, hvad jeg mener.

Du foreslog mig ligeledes tidligere, at jeg skulle begynde at gætte kryds og tværs og læse mere, hvilket jeg også har gjort - jeg synes dog ikke at det har den virkning, som det burde.

Derudover har jeg stadig svært ved at rumme hvad jeg skal stille op ved et pludselig opstået problem. Så ringer jeg til nogen og fortæller om mit problem og så kommer der foreslag, som jeg undrer mig over, at jeg ikke selv tænker på, for det ville jeg helt sikkert have gjort før i tiden.

Mit spørgsmål lyder nu: Er der noget jeg kan gøre, for at hjælpe mig selv med de af mine kognitive problemer der generer mig mest (hvilket vil sige de ovennævnte), udover det jeg allerede gør?

Svar

Jeg vil foreslå, at du prøver at rykke kommunen for et svar vedrørende et undervisningsforløb i forbindelse med problemer med planlægning og strukturering af dagligdagen. Samtidigt med at du rykker Kommunen, kunne du oplyse om de tilkomne problemer med sproget, så undervisnings-/kursustilbudet kan tilrettelægges bedst muligt.

Jeg synes allerede, at du yder en stor indsats for at kompensere for de oplevede kognitive problemer. Pludseligt opståede problemer skal nogle gange løses hurtigt, og så må du glæde dig over, at du har mulighed for at hente hjælp hos venner. Hvis løsningen ikke haster så meget, kunne du måske prøve at nedskrive problemet og derefter overveje hvilke mulige løsninger, der er - og også nedskrive løsningsforslagene. Hvis du herefter stadig er usikker, kunne du ringe til en bekendt og spørge om, hvordan vedkommende ville have løst opgaven,eller læse det skrevne op og derefter spørge om vedkommendes mening.

Jeg håber, at Kommunen snart kommer med et tilbud til dig.