Gå til hovedindhold

Træning i arbejdstiden

Spørgsmål

Jeg har været i arbejdsprøvning, og kan arbejde 9 timer om ugen. Jeg er nu blevet tildelt fleksjob, jeg er på ledigheds ydelse. Kan fysioterapi og træning blive en del af min fleks, altså modregnes i de timer jeg søger fleksjob i. Min ergoterapeut mener jeg skal sygemeldes, de dage jeg træner, men det synes jeg bliver noget rod.

Svar

Jeg forstår det sådan, at din arbejdsevne er vurderet til ca. 9 timer om ugen, og at afprøvningen er sket med hensyntagen til behov for vedligeholdelsestræning/behandling. Udgangspunktet er derfor, at du vil kunne arbejde ca. 9 timer om ugen. Arbejdsgiveren betaler løn i forhold til den arbejdsindsats, som modtages på arbejdspladsen. Hvis timetallet skal være mindre vil det bero på godkendelse fra Jobcentret, der skal beregne fleksløntilskud alt afhængig af den udbetalte løn.

Du vil som udgangspunkt ikke kunne sygemelde dig begrundet i vedligeholdelsestræning, da denne forventes placeret udenfor arbejdstiden. Din dagligdag skal selvfølgelig ses som en samlet helhed.