Gå til hovedindhold

Totalskadet handicapbil

Spørgsmål
Totalskadet invalidebil. Hvordan står man økonomisk i en sådan situation?
Kan kommunen sige de ikke vil acceptere forsikringens bud - eller er det mig der afgør om jeg vil acceptere opgørelsen?

De penge vi selv har lagt oven i den oprindelige handel, får vi dem igen eller bliver det til en procentsats af de år man har haft bilen?
De penge der måtte være i overskud, ud over de penge vi selv har lagt, går de ind i den næste bil, hvis kommunen bevilger en ny invalidebil? Eller vil der være en del vi selv råder over, da vi pt har betalt ca. 60.000 tilbage, der er et år og 3 måneder tilbage af perioden på 6 år.
Svar
Kommunen har pant i handicapbilen, men ejer ikke bilen. Ved totalskade meddeler forsikringsselskabet erstatningen og det er dig, der som ejer af bilen tager stilling til det. Restgælden til kommunen skal indfries. Kommunen opgør restgælden i forhold til den periode, der resterer. Hvis du i sin tid har købt dyrere bil end bevilget, skal du en forholdsmæssig andel af provenuet fra bilen. Det beregnes forholdsmæssigt, den nærmere udregning fremgår af Socialministeriets vejledning nr. 7 af 15.2.2011 pkt. 203:

Forholdsmæssig fordeling af provenu

203 Hvis borgeren har foretaget merkøb i den bil, hvortil der tidligere er bevilget støtte, skal borgeren have en forholdsmæssig andel af provenuet fra den tidligere bil, før det resterende provenu anvendes til en eventuel genbevilling af støtte til køb af bil. Provenuet fra salget af bilen eller forsikringssummen for en totalskadet bil fordeles mellem borgeren og kommunalbestyrelsen efter samme fordelingsnøgle, som borgeren og kommunalbestyrelsen har betalt bilen efter, da den blev købt, jf. bilbekendtgørelsens § 11, stk. 3, jf. stk. 1 og 2.

Det betyder, at hvis borgeren har foretaget et merkøb svarende til f.eks. 1/3 af bilens samlede købssum eksklusive kommunalbestyrelsens udgift til særlig indretning, skal borgeren ligeledes have 1/3 af provenuet udbetalt, før de resterende 2/3 anvendes til udskiftning af bil.

Merkøb omfatter først og fremmest køb af en dyrere og bedre bil, men omfatter også andre investeringer, som er en naturlig del af bilen, og som indgår i bilen ved videresalg. Det betyder, at merkøb skal forstås bredt, og det omfatter som udgangspunkt alle naturlige merkøb, herunder tilbehør til bilen som foretages i forbindelse med bilens anskaffelse, og som således indgår i regningen for bilen. Hvis et merkøb ønskes taget i betragtning, skal borgeren i forbindelse med salget af den tidligere bil kunne dokumentere, at disse merkøb indgår i salget, og dermed bidrager til bilens provenu. Merkøb som foretages senere end i forbindelse med bilens erhvervelse, indgår som udgangspunkt ikke i beregningen af et forholdsmæssigt provenu.

Kommunen skal selvfølgelig vejlede dig herom.