Gå til hovedindhold

Tør vi flytte sammen

Spørgsmål

Tør vi flytte sammen og gifte os? Min kæreste fik i 2006 konstateret sclerose og tilmed diabetes samme år. Han fik forholdsvis hurtig førtidspension, og har i dag et godt liv i sit eget hus og uden de store udsving i sygdommen. Han døjer med balancen, hvorfor han går til fysioterapi to gange om ugen, og ellers klarer sig selv med en forholdsvis rolig og stabil hverdag.

Jeg får konstateret sclerose i 2011, og kommer året efter i fleksjob på min arbejdsplads, hvor jeg nu har været i 21 år. Jeg arbejder 3 timer hver dag i fire af ugens hverdage. Jeg klarer mig også ganske fint. Det er mest hukommelsen, træthed og koncentrationen, der fylder i min hverdag. Jeg er netop blevet skilt og bor i lejlighed med min datter på 14 år. Min kæreste og jeg har lært hinanden at kende via en sclerose-gruppe på Facebook, og vi er simpelthen så glade for hinanden og fungerer og supplerer hinanden helt fantastisk. Vi bor desværre ret langt fra hinanden, så vi kører mange turer frem og tilbage så ofte, som det overhovedet kan lade sig gøre.

Mit spørgsmål lyder nu - hvis vi gifter os, hvordan vil økonomien så se ud for os? Vil min kæreste ikke automatisk få udbetalt mindre i førtidspension hver måned? Jeg går ud fra, at billedet vil se lige sådan ud, hvis vi blot flyttede sammen i hans hus, om vi var gift eller ej, så vil han vel ved at være samboende med samlever få udbetalt mindre i pension? For at kunne flytte ned til ham, vil jeg jo være nødsaget til at sige mit fleksjob op. Da jeg er på den gamle fleks-ordning, vil jeg vel automatisk så ryge på den nye, og dermed få mindre udbetalt når/hvis jeg fandt mig et nyt job? Hvis jeg ikke fandt mig et job, ville vi så med tiden havne i gensidig forsørgerpligt, om vi var gift eller ej, blot vi bor sammen? Det er så umådelig ærgerligt, hvis økonomien skal spænde ben for vores fuldkomne lykke.

Svar

Som du ganske rigtigt skriver er pensionsberegningen afhængig af ægtefælle/samlevers indtægtsforhold. Det er muligt at lave en vejledende beregning på borger.dk, pensionsberegning. Beregning kan ske uden brug af NemId. Hvis du opsiger dit fleksjob, skal du have din kommunes accept af dette. I modsat fald kan ledighed betragtes som selvforskyldt og have indflydelse på bevilling af ledighedsydelse. Ved ansættelse i nyt fleksjob vil løn/fleksløntilskud være efter reglerne efter 1.1.2013. Det er ikke givet, at din samlede indtægt (løn og fleksløntilskud) vil være væsentligt anderledes end din nuværende løn, men det afhænger selvfølgelig af, hvor meget du får i løn på nuværende tidspunkt. Bed din kommune om hjælp til en vejledende beregning.

Det ligger dog fast, at indbetaling til pensionsordning - som jeg regner med er en del af den overenskomst, som du aflønnes efter - vil blive mindre. På nuværende tidspunkt indbetales fuldt pensionsbidrag af din løn. Efter reglerne efter 1.1.2013 indbetales pensionsbidrag af den lønandel, som udbetales fra arbejdsgiver. Ved beregning af fleksløntilskud kan max indbetales 500 kr. pr. måned til pensionsordning. Kontakt evt. dit pensionsselskab og forhør dig om  muligheder der.

Udbetaling af ordinært og ekstra børnetilskud vil ophøre ved indgåelse af samliv. Bidrag fra din datters far berøres ikke.

Når alle tal er gjort op, skal I ikke glemme, at fælles husførelse også betyder, at der kun skal betales husleje, lys, varme, forsikring, licens for 1 husstand.