Gå til hovedindhold

Topkateter som bekvemmelighed

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose siden 2000. Jeg er 39 og el-kørestol bruger, jeg bruger hagestyring - armene og benene kan jeg ikke bruge. Indtil nu bliver jeg liftet over på toilettet, det fungerer stadigvæk fint, synes jeg. Udover om natten når jeg skal på toilettet, det tager mange kræfter, da jeg så ikke får sovet.

Jeg tænker meget over om topkateter er en løsning for mig, min blærer fungerer fint, jeg er ikke inkontinens, men er det muligt både at bruge min blære normalt og have topkateter, og så veksle mellem dem? Som det er nu, så planlægger jeg meget, jeg føler mig begrænset i min hverdag, da jeg hele tiden skal hjem for at komme på toilettet. Med et kateter kan jeg sætte mit væskeindtag op, og på den måde skylle blæren bedre igennem. Jeg hoster også en del, og det ville være godt at kunne drikke mere og skylle den slim ud, der står og bobler i halsen.

Hvordan fungerer det, også i forhold til infektioner? Jeg er ikke vant til at få medicin.

Svar

Dit spørgsmål er om livskvalitet. Jeg kan forstå på det du skriver, at du ikke har urininkontinens (ufrivillig urinafgang), og derfor er topkateter en mulighed. Det kan give dig større frihedsgrad om dagen og ubrudt søvn om natten. Topkateter kan bruges med kateterventil, hvor man åbner ventilen og tømmer blæren med højest 3-4 timers mellemrum afhængig af urinmængden, og med pose hvor urinen løber til posen hele tiden. Førstnævnte bruges om dagen, hvis det er muligt. Sidstnævnte bruges typisk om natten. Til ventiltømning kan man bruge en kolbe eller anden beholder, og er således ikke afhængig af toiletbesøg.

Der er flere ulemper, som den mulige livskvalitetsforbedring skal afvejes mod. Et topkateter skal anlægges på hospitalet. Det gøres almindeligvis ved en lille operation i lokalbedøvelse med et lille snit i huden nedadtil på maven, hvorefter kateteret kan stikkes ind i blæren. Når kateteret ligger gennem maveskindet til blæren er der fri passage for urinen gennem urinrøret. Det har bagdel for dem, som er inkontinente, nemlig at urinen uhindret kan sive ud, men samtidig den fordel, at almindelig vandladning er mulig, når man bruger afklemning med ventil.

Kateteret skal skiftes med mellemrum på op til 3 måneder. Det kan i de fleste tilfælde gøres i hjemmet af egen læge eller en hjemmesygeplejerske. Herudover er der risiko for komplikationer. For det første vil der altid være bakterier i urinen, når man har kateter, og disse kan udvikle infektion med feber. For det andet kan kateteret falde ud, og det betyder, at man skal på hospitalet for at få det genanlagt. For det tredje kan der dannes bundfald i blæren, som kan give grumset urin og stop i kateteret. Det kan give behov for, at blæren skal skylles ren en eller flere gange om ugen. 

Du skal nøje afveje fordele og ulemper ved kateter, og sammen med dine pårørende, dine hjælpere, din læge og eksperterne på hospitalet overveje om topkateter er den bedste løsning for dig.